Döntések listája
Beszámoló az orvosi ügyelet 2007. évi munkájáról
Betegszállítási tevékenység beindításának támogatása
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 36/2007. (XI. 30.) Gye. Kt
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 7/2003. (III.31.) Gye. Kt. rendelet módosítása
A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról szóló 10/2003. (IV. 28.) KT rendelet módosítása
Intézményi konyhák racionalizálása
2008. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 2008. évi munkaterve
A Gyermekétkeztetési Alapítvány pályázata
Társulási Megállapodás módosítása
A köztisztviselők egyéni munkateljesítmény értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt célok 2007. évre
Költségalapú bérlakásra benyújtott kérelmek elbírálása
Költségalapú bérlakásra benyújtott kérelmek elbírálása
Lakásvásárlási támogatásra benyújtott kérelem elbírálása
Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása
Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása
2008. évi költségvetés tervezet
Idegenforgalmi Alapról szóló rendelet megalkotása, pályázati kiírás Idegenforgalmi Alap felhasználásra
Támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása
Tájékoztató a sportszervezetek beszámoltatásáról
Beszámoló az önkormányzat által a 2007. évben végzett szociális foglalkoztatásról
Tulajdonközösség megszüntetése
Tulajdonközösség megszüntetése
Lakásvásárlási támogatásra benyújtott kérelem elbírálása
Beszámoló a Városi Sportcsarnok és az Ifjúsági Tábor 2007. évben végzett tevékenységéről
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 7/2003. (III.31.) KT. rendelet módosításának felülv
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) KT. rendelet módosítása
A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról szóló 10/2003. (IV. 28.) KT. rendelet módosítása
Intézményi konyhák működési költségeiek csökkentése
Balesetveszélyes állapotú fák kivágása a helyi védettség alatt álló hársfasorból
Tanyagondnoki szolgáltatás beindításához benyújtandó pályázat támogatása
Tanyagondnoki szolgáltatás beindításához benyújtandó pályázat támogatása
2007. évi támogatást szolgáló alapokból elnyert támogatások pénzügyi beszámolója
Szociális bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Lakásépítési támogatásra benyújtott kérelem elbírálása
Házastársi vagyonjogi szerződés jóváhagyása
Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása
Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása
Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 36/2007. (XI. 30.) Gye. Kt
A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról szóló 10/2003. (IV. 28.) KT rendelet módosítása
SZMSZ módosítása kockázat elemzés bevezetése
Beszámoló a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról
A helyi környezetszépítési verseny meghirdetése 2008-ban
2008. évi alapokra beérkezett pályázatok elbírálása
Szociális bérlakás Vékony Ferenc fellebbezési ügye
Fürdő fejlesztésre vonatkozó előmegvalósíthatósági tanulmányterv megvitatása
Intézményi konyhák működési kiadásainak csökkentése
Ingatlan helyreállításához támogatás megállapítása
Szociális bérlakás bérleti jogviszonyának felmondása
Lakásépítési támogatásra benyújtott kérelem elbírálása
Lakás vásárlási támogatás megállapítása
Városi egészségügyi intézmény egységes szabadságolása
Méhnagyk rák elleni védőoltás támogatásához önkormányzati támogatás igénylése
Tájékoztató a Körös-szögi Kistérségi Társulás 2008. I. félévi munkájáról
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Szociális bérlakás bérleti jogviszonyának felmondása ügyben érkezett fellebbezés
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.) KT rendelet módosítása
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001 (IV. 27.) KT rendelet módosítása
Kórházi felügyelő tanácsba tag delegálása
Tájékozató lakásépítéshez-, bővítéshez, illetve vásárláshoz nyújtott önkormányzati támogatásról
Önkormányzati tulajdonú bérlakás állományról beszámoló
Tájékoztató Tüdőszűrő vizsgálat megszűnéséről
Intézményi konyhák átszervezetésére beérkezett javaslatok ismertetése
A zöldfelület-fenntartás szervezése, önálló gazdasági társaság létrehozása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Költségalapú bérlakás kiutalása
Költségalapú bérlakás kiutalása
Költségalapú bérlakás kiutalása
Költségalapú bérlakás kiutalása
Költségalapú bérlakás kiutalása
Költségalapú bérlakás kiutalása
Költségalapú bérlakás kiutalása
Költségalapú bérlakás kiutalása
Ingatlan helyreállításához támogatás kérése
Ingatlan helyreállításhoz támogatás kérése
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló többször módosított 12/2001 (IV. 27.) KT rendelet módosítása
A 2008. évi költségvetés első féléves teljesítése
Térségi Szociális Gondozási Központ kérelme
Gyomaendrőd, Kör u. 39. szám alatti szociális bérlakás felújítása
Albérleti hozzájárulás megállapításának kérelme
A helyi környezetszépítési verseny lebonyolítása 2008-ban
A "Gyomaendrőd Díszpolgára" cím, valamint a "Gyomaendrődért" kitüntető emlékplakett adományozására beérkezett javaslatok formai felülvizsgálata
Költségalapú bérlakás kiutalása
Költségalapú bérlakás kiutalása
Költségalapú bérlakás kiutalása
Költségalapú bérlakás kiutalása
Költségalapú bérlakás kiutalása
Költségalapú bérlakás kiutalása
Költségalapú bérlakás kiutalása
Fiatal házasok lakáshoz jutásának támogatása
A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló 20/2003. (VIII. 12.) KT rendelet m
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 7/2003. (III.31.) Gye. Kt. rendelet módosításának f
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, 2008. évi I-III. negyedéves pénzügyi beszámolója
Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastrukturális fejlesztése c. pályázat ismételt benyújtása
Városi Egészségügyi Intézmény szervezeti és működési szabályzatának valamint házirendjének elfogadása
Városi Egészségügyi Intézmény beszámolójának elfogadása
Dr. Torma Éva igazgató főorvos illetményének módosítása
Városi Egészségügyi Intézmény egységes szabadságolása
Gyomaendrőd Város Közművelődési Koncepciója 2008- 2013
Intézményi konyhák működési kiadásainak csökkentése
A Fő út 173-179. sz. ('Kolmann') társasház előtti parkosított terület átalakítása
Csernyeczki Anett Gyomaendrőd, Losonczi u. 16. szám alatti szociális bérlakás ügye
2009. évi költségvetési koncepció
Magyar Államkincstár által végzett helyszíni ellenőrzésről tájékoztató
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 7/2003. (III.31.) Gye. Kt. rendelet felülvizsgálata
Az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 12/1995 (IV.18)Kt számú rendelet és a sportról szóló 17/2004 (VI.28) Kt rendelet módosítása
Az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 12/1995 (IV.18)Kt számú rendelet és a sportról szóló 17/2004 (VI.28) Kt rendelet módosítása
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 36/2007. (XI. 30.) Gye. Kt
A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról szóló 10/2003. (IV. 28.) KT. rendelet módosítása
Tájékoztatás a "Szociális Charta"-hoz és az "Önkormányzati Szociális Charta"-hoz való csatlakozási felhívásról
Dr. Csernai Katalin Kft. Komplex Otthoni Hospice Ellátás ellátási területének bővítéséről tájékoztatás
Tájékoztató a Békési Kistérség Többcélú Társulása 2008. évi munkájáról
Tájékoztató a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2008. évi munkájáról
Gyomaendrőd Város Fejlesztéséért Egyesület nevében, a polgármester éves szabadsága
Gyomaendrőd Város Fejlesztéséért Egyesület nevében, a polgármester éves szabadsága
Beiskolázási körzethatárok meghatározása
Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása pályázat
Zöld Imréné bérleti jogviszonyának a meghosszabbítása
Gyomaendrőd, Polányi M. u. 43/A-B, D-E. szám alatt lévő önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások
Gyomaendrőd, Polányi M. u. 43/A-B, D-E. szám alatt lévő önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások
Ingatlan helyreállításához támogatás kérése
Első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatás
Első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatás
2009. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Gyomaendrőd Város Közművelődési Koncepciójának elfogadása
Gyomaendrőd, Polányi M. u. 43/A. szám alatt lévő önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás bérleti jogviszonyának felmondása
« Vissza
Vissza a főmenübe