Döntések listája
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi igazgatási szünete
A Képviselő-testület 2016. I. félévi munkaterve
Talajvíz figyelő kutak üzemeltetése
Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 2016. évi működési hozzájárulása
2016-2017. évi közfoglalkoztatási programok
Háziorvosi asszisztens munkakör betöltése
Háziorvosi asszisztens munkakör betöltése
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése
Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet IV. módosítása
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosítása
Hunya Község Önkormányzatának hozzájárulása Gyomaendrőd Város Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009.(I. 30.) önkormányzati rendeletének módosításához
Megállapodás és Megbízási szerződés módosítása háziorvosi szolgálat működ-tetésére
Megállapodás és Megbízási szerződés módosítása háziorvosi szolgálat működ-tetésére
234/4 helyrajzi számú termőföld nyílt pályázati eljárás
234/4 helyrajzi számú termőföld nyílt pályázati eljárás
A Polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása
A civil szervezeteknek nyújtott 2015. évi támogatás elszámolása
A civil szervezeteknek nyújtott 2015. évi támogatás elszámolása
Vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vétele
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
Versenytárgyalási felhívás elbírálása termőföld bérbeadására
TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
Széchenyi út 11. szám alatti ingatlan értékesítése
Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2016. évi működési hozzájárulása
Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2016. évi működési hozzájárulása
Civil Szervezeteknek nyújtott 2015. évi támogatások elszámolása
Civil Szervezeteknek nyújtott 2015. évi támogatások elszámolása
Tájékoztatás a 2016. évi közmunkaprogramokról
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
Helyi népszavazási kezdeményezés önkormányzati rendeleti szabályának megállapítása
A közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi zárszámadási beszámolója
Összefoglaló jelentés a 2015. évben végzett belső ellenőrzésekről
Hunya Község Jövőjéért Közalapítvány alapító okiratának felülvizsgálata
Hunya Község Jövőjéért Közalapítvány alapító okiratának felülvizsgálata
A Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi beszá-molójának, valamint a 2016. évi üzleti tervének a jóváhagyása
Gyomaközszolg transzferárak jóváhagyása
2016. évi vízterhelési díjak megállapításáról szóló 28/2016. (III. 9.) Hunya Kép-viselő-testületi határozat hatályon kívül helyezése
Művelődési Ház bérleti díja
A Magyar Vöröskereszt hunyai szervezetének kérelme
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
A Rendőrség beszámolója a község közbiztonsági helyzetéről
Átfogó gyermekvédelmi értékelés 2015
2016. évi I. negyedévi beszámoló
Hunya Község Önkormányzatának cafetéria szabályzata
Információs rendszer biztonságot szolgáló fejlesztés
Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport Egyesület kérelme
Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 2015. évi beszámolója
Hunya Községért kitüntető díj adományozása
Hunya Községért kitüntető díj adományozása
Hunya Községért kitüntető díj adományozása
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
Beszámoló a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság 2015. évi tevékenységéről
Beszámoló a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évben elvégzett feladatairól
A 2016. évi költségvetési rendelet I. számú módosítása
Hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendelet és közszolgáltatási szerződés módosítása
Hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendelet és közszolgáltatási szerződés módosítása
Hunya Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata
Hunya Község Önkormányzatának Cafetéria Szabályzata
Fogorvosi megállapodás módosítás
TOP-3.2.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat
Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanács munkájának ismertetése
Többletforrás átadás a Körös-Szögi Kistérségi Társulásnak
A Gyomaközszolg Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön biztosítása
Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. üzletrész értékesítése
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Az anyakönyvi események díjazásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Hunya Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének első félévi teljesítése
Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról
Hunya Község Önkormányzatának hozzájárulása Gyomaendrőd Város Önkormányzat 29/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálatához
Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. törzstőke rendezés ügye
Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása című pályázat
A hunyai 04/60 és 04/61 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződésével kapcsolatosan kialakított állásfoglalás és kifogás elbírálása – új eljárás lefolytatása
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Beszámoló a végrehajtott határozatokról
Hunya Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének három negyedéves beszámolója
Szoftver beszerzés a konyha működéséhez
Tájékoztató Gyomaendrőd Város Önkormányzata többségi tulajdonában lévő Gyomaközszolg Kft. hulladékgazdálkodási tevékenységének Állami Számvevőszéki ellenőrzéséről és a Számvevői Jelentés megállapításaira tett intézkedési tervekről
« Vissza
Vissza a főmenübe