Döntések listája
Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2020. évben végzett ügyeleti tevékenységről szóló beszámoló nem elfogadása
Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2021. első féléves gazdálkodásának alakulásáról
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval kötött feladat-ellátási szerződések módosítása- szenvedélybetegek nappali ellátása
Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval kötött feladat-ellátási szerződések módosítása-pszichiátriai betegek nappali ellátása
Magtárlaposi u 1-3/V. szolgálati bérlakás kiutalása Hunya Réka részére
Beszámoló a koronavírus járvány második hulláma alatt hozott polgármesteri döntésekről
Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2020. évi beszámolójának nem elfogadása
Vásártéri Óvoda és Bölcsőde 2020/2021 nevelési évről készített szakmai beszámolójának elfogadása
Selyem Úti Óvoda és Bölcsőde 2020/2021-es nevelési évben végzett tevékenységéről szóló szakmai beszámoló
Tulipános Óvoda és Családi Bölcsőde 2020/2021-es nevelési évben végzett tevékenységéről készített szakmai beszámolója
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 2020/2021-es nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló
Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért Felügyelő Bizottságának 2020. évi közhasznúsági jelentése és szakmai beszámolója
Térségi Szociális Gondozási Központ intézkedési terv elfogadására javaslat
Térség Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása
Térségi Szociális Gondozási Központ alapító okirata módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet módosítása
A közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet módosítása
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló helyi rendelet módosítása
A köztemetőket és a temetkezés rendjét szabályozó önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ Igazgatói (magasabb vezetői) pályázat kiírása
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj összegének megállapítása
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat elbírálási szempontjainak meghatározása
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat A" és a „B" típusú pályázati kiírása
Magtárlaposi u. 16/1. alatti költségalapú bérlakás kiutalása Pelyva Zoltán részére
Farkasinszki Márk pályázó elutasítása jogosultsági feltételek hiánya miatt
Losonczi u. 23. alatti szociális bérlakás kiutalása Kállai László részére
Apponyi u. 24/B szociális bérlakás kiutalása Hanyecz Istvánné részére
Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. beszámolója a 2020. évben végzett ügyeleti tevékenységről
Városi Egészségügyi Intézmény 2020. évben végzett tevékenységéről készített beszámoló
A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása
Az Önkormányzat 2021. évi háromnegyed éves pénzügyi beszámolója
Gyomaendrőd Város turisztikai jellegű logó és arculat pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város turisztikai jellegű logójának és arculatának megalkotására kiírt pályázat pályadíj forrásának kijelölése
Endrődi u. 5-7. A/6. szám alatti költségalapú bérlakás kiutalása Jeneiné Hornok Erzsébet részére
Endrődi u. 5-7 B/1. alatti költségalapú bérlakás kiutalása Miszlai Sándorné részére
Endrődi u. 5-7. B/1. bérlakás tekintetében a rangsor felállítása
Beszámoló a XXIII. Gyomaendrődi Nemzetközi Halfőző verseny megvalósításáról
Beszámoló a XXII. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és túrófesztivál megvalósításáról
Többletforrás biztosítása a Sajt-él Túrófesztivál költségeinek finanszírozásához
Javaslat Pál Jánosné pályázatának érvényessé nyilvánítására
Pál Jánosné kinevezésére javaslat a Család és Gyermekjóléti Központ inétzményvezetői beosztás ellátására
Feladat ellátási szerződés kötése a 7. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetésére
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
Tipegőkert Bölcsőde Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának jóváhagyása
Tipegőkert Bölcsődében biztosított időszakos gyermekfelügyelet nevelési-gondozási térítési díjai
Tipegőkert Bölcsőde által biztosított időszakos gyermekfelügyelet szabályzata
Mobilbusz Kft. 2020. évre vonatkozó helyijárat üzemeltetéséről szóló beszámoló
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2022. évi munkaterve
Beszámoló a Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanács 2020. évi tevékenységéről
2022. évi költségvetési koncepciót megalapozó béremelések összegének meghatározása
XXIII. Nemzetközi Sajt- és túrófesztivál megrendezéséhez 16 M Ft biztosítása
XXIV. Nemzetközi Halfőző Verseny megrendezéséhez 8.5 M Ft biztosítása
2022 Kner Emlékévvé nyilvánítása, a programsorozat megrendezéséhez 3 millió Ft biztosítása
Kállai Ferenc Művelődési Központ és Határ Győző Városi Könyvtár részére 4-4 M Ft biztosítása a 2022. évi programokhoz
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójában az „A” típusú pályázatok támogatása
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójában az alábbi „B” típusú pályázók támogatása
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójában pályázat elutasítása
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójában pályázatokat érvénytelenné nyilvánítása
Magtárlaposi u 16/4. sz alatti költségalapú bérlakás kiutalása Bányai Evelin Katalin részére
Magtárlaposi u. 16/4. szám alatti költségalapú bérlakás kiutalásához rangsor felállítása
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszergazdasági Oktatási- Képzési Alapítvány részére 150.000 Ft támogatás biztosítása
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési koncepciója
A közszolgálati tisztviselők 2022. évi illetményalapjáról szóló rendelet tervezet
Dinya József ügyvezető bérének megállapítása 2022. január 1-től
Gera Krisztián ügyvezető bérének megállapítása 2022. január 1-től
2022. évi lakás karbantartási és felújítási terv_szociális és szolgálati bérlakások
Óvodai gyermekétkeztetés térítési díjának emelése – döntés visszavonása
Bölcsődei időszakos gyermekfelügyelet biztosítása 2022. január 1. napjától – döntések visszavonása
TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú pályázat Élhető települések című felhívásra pályázat benyújtása
TOP Plusz 2.1.1-21 kódszámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívásra pályázat benyújtása
Pályázat benyújtása a Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése című, TOP_Plusz-3.3.1-21 kódszámú pályázati felhívásra
Gyomaendrőd Város turisztikai jellegű logó és arculat pályázati kiírásra beérkezett pályázatok értékelése és elbírálása
« Vissza
Vissza a főmenübe