Döntések listája
Jegyzőkönyv hitelesítő, jegyzőkönyvvezető megválasztása
A szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata I. forduló
A helyi adókról szóló 6/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
Petényi Szilárdné polgármester részére jutalom megállapítása
Hunya Község Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve
Jegyzőkönyv hitelesítő, jegyzőkönyv vezető megválasztása
A szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata II. forduló
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet módosítása
Igazgatási szünet bevezetése
Jegyzőkönyv hitelesítő, jegyzőkönyvvezető megválasztása
2014. évi költségvetési rendelet III. módosítása
Jegyzőkönyv hitelesítő, jegyzőkönyvvezető megválasztása
2014. évi költségvetési rendelet IV. módosítása
A közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló rendelet alkotása
Településrendezési eszközök módosítása költségkeret előirányzatának kijelölése
Településrendezési eszközök módosítása költségkeret előirányzatának kijelölése
Békés Megyei Önkormányzat Együttműködési Megállapodás elfogadása
Pályázat benyújtása a kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére
Pályázat benyújtása a kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére
Jegyzőkönyv hitelesítő, jegyzőkönyvvezető megválasztása
A közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló 8/2015. (III.26.) önkormányzati rendelet módosítása
A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2014. (XII.11.) önkor-mányzati rendelet módosítása
Hunya Község Önkormányzatánál működő közfoglalkoztatási tevékenység-gel kapcsolatos feladatok belső ellenőrzési jelentés elfogadása
Fekete József ügyvezető megbízási díja
Színfolt Mazsorett Csoport kérelme
Május 1-i rendezvény támogatása
2015. évi nyári gyermekétkeztetés
2015. évi nyári gyermekétkeztetés
Napirendi pontok meghatározása
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Hunya Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének I. módosítása
Szennyvízberuházás előkészítése
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása
Beszámoló Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetés-ének féléves gazdálkodásáról
Települési szennyvízhálózat fejlesztés előkészítése
Rekultivált hulladéklerakó utógondozása
A gyomaendrődi Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány támogatási ké-relme
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás támogatás igénylése
Széchenyi út 11. szám alatti ingatlan értékesítése
Adósságkonszolidációban részt nem vett települések útfelújítási pályázati lehetősége
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
Településrendezési eszköz módosítása
Családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálása
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyai Kirendeltségén dolgozó köztisztviselő beiskolázása
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez és a pályázat kiírása
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez és a pályázat kiírása
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez és a pályázat kiírása
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez és a pályázat kiírása
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez és a pályázat kiírása
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez és a pályázat kiírása
Napirendi pontok meghatározása
A polgármester illetményének meghatározása
A polgármester illetményének meghatározása
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet III. módosítása
Beszámoló az önkormányzat 2015. évi költségvetésének 01-09. havi teljesítéséről
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosítása
Településrendezési eszköz módosítás jóváhagyása
Településrendezési eszköz módosítás jóváhagyása
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás
A Polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása
A Polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása
Hunya Község Polgárőr Egyesület kérelme
Hunya Község Polgárőr Egyesület kérelme
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0009 pályázathoz együttműködési megállapodás és esély-egyenlőségi terv elfogadása
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0009 pályázathoz együttműködési megállapodás és esély-egyenlőségi terv elfogadása
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója
Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi ellenőrzési terve
A helyi adókról szóló 6/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
A helyi adókról szóló 6/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
Hunya Község Önkormányzatának Gazdasági Programja
Földhaszonbérleti pályázati kiírás
Hunya község háziorvosi körzet működtetése 2016. január 1. napjától
Hunya község háziorvosi körzet működtetése 2016. január 1. napjától
Hunya község háziorvosi körzet működtetése 2016. január 1. napjától
Hunya község háziorvosi körzet működtetése 2016. január 1. napjától
Együttműködés a Békés Megyei Önkormányzattal
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer helyi támogatására beérke-zett pályázatok elbírálása
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer helyi támogatására beérke-zett pályázatok elbírálása
Vöröskereszt támogatási kérelme
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület kérelme
Együttműködési megállapodás módosítása a KBC-vel
Versenytárgyalási felhívás elbírálása termőföld bérbeadására
Versenytárgyalási felhívás elbírálása termőföld bérbeadására
« Vissza
Vissza a főmenübe