Döntések listája
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
Forrás biztosítása a kirendeltség-vezetői juttatás megállapításához
Általános iskolák felvételi körzethatárok és pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzet tervezetének véleményezése
A civil szervezeteknek nyújtott 2017. évi támogatás elszámolása
A civil szervezeteknek nyújtott 2017. évi támogatás elszámolása
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi igazgatási szünete
A Polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása
2018-2019. évi tervezett közfoglalkoztatási programok
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
Hunya Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelete
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosítása
Települési Arculati Kézikönyv
Javaslat a Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásaiért 2018. évben fizetendő térítési díjak meghatározásához
Javaslat a 2018. évben fizetendő gyermekétkeztetési térítési díjak meghatározásához
A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi óvoda nyári zárva tartása, valamint a 2018/2019-es nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
A 2018/2019-es nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
Együttműködési megállapodás Békés Megyei Szabadidős Klubok Tanácsával
Vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vétele
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
Gyomaendrődi Járási Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztató
A Regionális Hulladékkezelő Kft. 2018. évi üzleti terve
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendeletének módosítása
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalása
KEHOP-1.2.1. Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás című pályázat
Első világháború történelmi emlékeit őrző új emlékmű állítása
Méltatlanságra okot adó körülmény vizsgálata
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
2017. évi zárszámadási rendelet
A Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolója
Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. -Felmentvény
Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. -2018. I. negyedévi beszámoló
Regionális Hulladékkezelő Kft. 2017. évi beszámolója
Regionális Hulladékkezelő Kft. -Felmentvény
Regionális Hulladékkezelő Kft. -Javaslat a 2018. év során történő beszámoltatásra
A TOP-3.2.1-15 energetikai pályázatok önerő szükséglete
Hunya községben a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság kijelölése
Hunya községben a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság kijelölése
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
A rendőrség beszámolója a község közbiztonsági helyzetéről
Beszámoló a Szarvasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évben elvégzett feladatairól
Beszámoló a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság 2017. évi tevékenységéről
A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása
Beszámoló a 2018. évi költségvetés 1-3. havi teljesítéséről
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalása
Alföldvíz Zrt. bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása a Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszerre
Átfogó értékelés a 2017. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Hunyai óvodások Szülői Munkaközösségének kérelme
Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 2017. évi beszámolója
Szociális étkeztetéshez kapcsolódó konyha fejlesztése Hunyán- kivitelezés
Szociális étkeztetéshez kapcsolódó konyha fejlesztése Hunyán - eszközbeszerzés
Szociális étkeztetéshez kapcsolódó konyha fejlesztése Hunyán - többletforrásigény
Hunya Község Jövőjéért Közalapítvány 2017. évi beszámolója
Javaslat a "Békés Megyéért" kitüntető díj átadására
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
A közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanács munkájának ismertetése
Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről
Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi II. félévi munkaprogramja
Szociális étkeztetéshez kapcsolódó konyha fejlesztése Hunyán többletforrás igénye
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Ülés megtartásához hozzájárulás
Információátadási szabályzat módosítása
Beszámoló a 2018. évi költségvetés 1-6. havi teljesítéséről
Konyhai feladat ellátása érdekében közalkalmazott foglalkoztatása
Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport Egyesület támogatási kérelme
Hunya Község Önkormányzat haszonbérleti szerződéseinek meghosszabbítása
Hunya Község Jövőjéért Közalapítvány új felügyelő bizottsági elnök kijelölése
KEHOP-1.2.1-18 konzorciumi együttműködési megállapodás aláírása
A Délkelet Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlésének a 12/2018. (V. 28.) TGy. határozata
Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
A közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló önkormányzati rendelet módosítása (II. forduló)
Döntés illetményalap megállapításáról
Hunya Község Önkormányzatának 2019. évi ellenőrzési terve
A hunyai tanköteles gyermekek iskolába szállítása
Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023.
Méltatlanságra okot adó körülmény vizsgálata
« Vissza
Vissza a főmenübe