Döntések listája
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi igazgatási szünete
A Képviselő-testület 2016. I. félévi munkaterve
Talajvíz figyelő kutak üzemeltetése
Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 2016. évi működési hozzájárulása
2016-2017. évi közfoglalkoztatási programok
Háziorvosi asszisztens munkakör betöltése
Háziorvosi asszisztens munkakör betöltése
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Hunya Község Önkormányzatának hozzájárulása Gyomaendrőd Város Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009.(I. 30.) önkormányzati rendeletének módosításához
Megállapodás és Megbízási szerződés módosítása háziorvosi szolgálat működtetésére
Megállapodás és Megbízási szerződés módosítása háziorvosi szolgálat működtetésére
234/4 helyrajzi számú termőföld nyílt pályázati eljárás
234/4 helyrajzi számú termőföld nyílt pályázati eljárás
A Polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása
A Polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása
A civil szervezeteknek nyújtott 2015. évi támogatás elszámolása
A civil szervezeteknek nyújtott 2015. évi támogatás elszámolása
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
Versenytárgyalási felhívás elbírálása termőföld bérbeadására
TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
Széchenyi út 11. szám alatti ingatlan értékesítése
Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2016. évi működési hozzájárulása
Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2016. évi működési hozzájárulása
Civil Szervezeteknek nyújtott 2015. évi támogatások elszámolása
Civil Szervezeteknek nyújtott 2015. évi támogatások elszámolása
Tájékoztató a 2016. évi közmunkaprogramokról
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Összefoglaló jelentés a 2015. évben végzett belső ellenőrzésekről
Hunya Község Jövőjéért Közalapítvány alapító okiratának felülvizsgálata
Hunya Község Jövőjéért Közalapítvány alapító okiratának felülvizsgálata
A Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójának, valamint a 2016. évi üzleti tervének a jóváhagyása
Gyomaközszolg transzferárak jóváhagyása
2016. évi vízterhelési díjak megállapításáról szóló 28/2016. (III. 9.) Hunya Képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezése
Művelődési Ház bérleti díja
A Magyar Vöröskereszt hunyai szervezetének kérelme
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
A Rendőrség beszámolója a község közbiztonsági helyzetéről
Átfogó gyermekvédelmi értékelés 2015
2016. évi I. negyedévi beszámoló
Hunya Község Önkormányzatának cafetéria szabályzata
Információs rendszer biztonságot szolgáló fejlesztés
Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport Egyesület kérelme
Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolója
Hunya Községért kitüntető díj adományozása
Hunya Községért kitüntető díj adományozása
Hunya Községért kitüntető díj adományozása
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Egyesület alapítása a térségi összefogás elősegítése, képzések megvalósítása céljából
Egyesület alapítása a térségi összefogás elősegítése, képzések megvalósítása céljából
Egyesület alapítása a térségi összefogás elősegítése, képzések megvalósítása céljából
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése, Napirendi pontok elfogadása
Beszámoló a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság 2015. évi tevékenységéről
Beszámoló a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évben elvégzett feladatairól
Hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendelet és közszolgáltatási szerződés módosítása
Hunya Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata
Hunya Község Önkormányzatának cafetéria szabályzata
Fogorvosi megállapodás módosítás
TOP-3.2.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat
Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanács munkájának ismertetése
Többletforrás átadás a Körös-Szögi Kistérségi Társulásnak
A Gyomaközszolg Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön biztosítása
Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. üzletrész értékesítés
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Hegedüs Roland polgármester szabadságolásáról szóló beszámoló
Hegedüs Roland polgármester szabadságolásáról szóló beszámoló
Hunya Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének első félévi teljesítése
Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról
Hunya Község Önkormányzatának hozzájárulása Gyomaendrőd Város Önkormányzat 29/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálatához
Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. törzstőke rendezés ügye
Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása
A hunyai 04/60 és 04/61 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződésével kapcsolatosan kialakított állásfoglalás és kifogás elbírálása – új eljárás lefolytatása
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásigényről
A hunyai 04/60 és 04/61 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződésével kapcsolatosan kialakított állásfoglalás és kifogás elbírálása – új eljárás lefolytatása
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Közvilágítás karbantartása, üzemeltetése
Beszámoló a szünidei gyermekétkeztetésről
Hunya Község lejáró félben lévő bérleti szerződéseinek megtárgyalása
Hunya Község lejáró félben lévő bérleti szerződéseinek megtárgyalása
Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület kérelme
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez és a pályázat kiírása
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez és a pályázat kiírása
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez és a pályázat kiírása
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez és a pályázat kiírása
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez és a pályázat kiírása
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez és a pályázat kiírása
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás megvalósítható és fenntartható üzemeltetési koncepciót módosító javaslat elfogadása
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Hunya Község Önkormányzat Képviselő – testületének 105/2016. (X.10.) Hunya Kt. határozatának hatályon kívül helyezése, DAREH Önkormányzati Társulás Taggyűlése által hozott 16/2016. (IX.21.) Tgy. határozat megtárgyalása
Hunya Község Önkormányzat Képviselő – testületének 105/2016. (X.10.) Hunya Kt. határozatának hatályon kívül helyezése, DAREH Önkormányzati Társulás Taggyűlése által hozott 16/2016. (IX.21.) Tgy. határozat megtárgyalása
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Napirendi pontok meghatározása
Beszámoló a végrehajtott határozatokról
Hunya Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének három negyedéves beszámolója
Szoftver beszerzés a konyha működéséhez
Tájékoztató Gyomaendrőd Város Önkormányzata többségi tulajdonában lévő Gyomaközszolg Kft. hulladékgazdálkodási tevékenységének Állami Számvevőszéki ellenőrzéséről és a Számvevői Jelentés megállapításaira tett intézkedési tervekről
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Gyomaendrődi Járási Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztató
Beszámoló a végrehajtott határozatokról
Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési koncepciója
A háziorvosi körzetekről szóló 9/2002. (VII. 12.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata – 1. forduló
A háziorvosi körzetekről szóló 9/2002. (VII. 12.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata – 1. forduló
Megállapodás, megbízási szerződés megkötése betöltetlen háziorvosi körzet helyettesítésére
Megállapodás, megbízási szerződés megkötése betöltetlen háziorvosi körzet helyettesítésére
Megállapodás, megbízási szerződés megkötése betöltetlen háziorvosi körzet helyettesítésére
Megállapodás, megbízási szerződés megkötése betöltetlen háziorvosi körzet helyettesítésére
Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi ellenőrzési terve
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzatok Társulási Megállapodásának módosítása
Általános iskolai körzethatárok meghatározásának véleményezése
A 94/2016. (IX. 28.) Hunya Kt. határozat módosítása
Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság támogatási kérelme
Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság támogatási kérelme
Békés Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. beszámolója
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosítása - 2016.10.26.
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás 176/2015. (XI.25.); 5/2016. (I.27.) sz. határozatok jóváhagyása
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás 176/2015. (XI.25.); 5/2016. (I.27.) sz. határozatok jóváhagyása
« Vissza
Vissza a főmenübe