Döntések listája
A Városi Sportcsarnok profilkötöttségű bérbeadására, az Ifjúsági Tábor profilkötöttségű bérbeadására, valamint a Tourinform Iroda tartós üzemeltetésér
Beszámoló a Központi Orvosi Ügyelet működéséről
Kötelező szociális alapszolgáltatások beindítása és fejlesztése
Kötelező szociális alapszolgáltatások beindítása és fejlesztése
Kötelező szociális alapszolgáltatások beindítása és fejlesztése
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 17/2003 (VII.7) KT rendele
A Városi Könyvtár beiratkozási díjainak emelése
Városi Családsegítő Központ alapító okiratának módosítása
Városi Családsegítő Központ beszámolója a 2004. évben végzett családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának részvétele a 2005. évi iskolatej program tavaszi időszakában
Az Álmosdomb. U. 26. szám alatt lévő szociális bérlakásra benyújtott pályázatok elbírálása
Az Álmosdomb. U. 26. szám alatt lévő szociális bérlakásra benyújtott pályázatok elbírálása
Az Álmosdomb. U. 26. szám alatt lévő szociális bérlakásra benyújtott pályázatok elbírálása
Az Álmosdomb. U. 26. szám alatt lévő szociális bérlakásra benyújtott pályázatok elbírálása
A jegyző részére címzetes főjegyzői cím adományozásának kezdeményezése
Átmeneti segély kérelmek elbírálása
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 17/2003 (VII.7) KT rendele
Az önkormányzati fenntartású intézmények házirendjének és Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
Az Endrődi Tájház és Közösségi Ház 2004. évi tevékenységéről készült beszámoló
Az Endrődi Tájház és Közösségi Ház 2004. évi tevékenységéről készült beszámoló
Megállapodás gyermekjóléti és családsegítő szolgálat feladatellátásra
Megállapodás gyermekjóléti és családsegítő szolgálat feladatellátásra
A 2004. évi költségvetési rendelet módosítása
2005. évi költségvetési rendelet
Gyomaendrőd Város Önkormányzat gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről szóló Számvevői Jelentésben foglaltak végrehajtásának intézkedési terve
Tájékoztató a sportszervezetek beszámoltatásáról
Óvodai és általános iskolai beíratás időpontja
Támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása
A Városi Sportcsarnok, az Ifjúsági Tábor profilkötöttségű bérbeadására valamint a Tourinform Iroda tartós üzemeltetésére vonatkozó szerződés tervezeté
Tájékoztatás a Thermal Invest Részvénytársaságba apportált ingatlan vagyonról, illetve a jegyzett részesedésünkről
Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása
Átmeneti segély iránti kérelmek
Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása
Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása
Átmeneti segély iránti kérelemek elbírálása
Átmeneti segély iránti kérelemek elbírálása
Szociális szolgáltatástervezési koncepció átdolgozása
Helyzetfelmérés Gyomaendrőd Város területén végzett drogprevenciós tevékenységről
Az ökormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló rendelet módosítása
Az ifjúságról, sportról és a közművelődésről szóló rendeletek felülvizsgálata
Oktatási intézmények alapító okiratának módosítása
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért kérelme
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért Alapítvány 2004. évi közhasznúsági jelentése
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 2005. évi munkaterve
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2004. évi létszámhelyzetéről, hatósági tevékenységéről és az informatikai helyzetéről
A köztisztviselők egyéni munkateljesítmény értékelését megalapozó teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt célok 2005. évre
Tájékoztató „Egyes Szociális tárgyú törvények módosításáról
Beszámoló a Városüzemeltetési Osztály 2004. évi munkájáról
Pályázat benyújtása a „Terca Jövőért” megnevezésű szabad tér rendelési pályázati felhívásra
Ranghelycseréhez hozzájárulás kérése
Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása
Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása
Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása
A Városi Zene és Művészeti Iskola, valamint a Városi Családsegítő Központ házirendjének és SZMSZ-ének felülvizsgálata
A Városi Zene és Művészeti Iskola, valamint a Városi Családsegítő Központ házirendjének és SZMSZ-ének felülvizsgálata
Beszámoló a 2004. évi költségvetés végrehajtásáról
Tájékoztató a 2005. évi Költségvetés hiányának alakulásáról
2005. évi költségvetési rendelet módosítása
Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Kiegészítés a 67/2005. (III. 31.) KT határozathoz
Helyi védettség alatt álló hársfák kivágása és pótlása
2005. évi alapok, kötött felhasználású
2005. évi alapok, kötött felhasználású
2005. évi alapok, kötött felhasználású
2005. évi alapok, kötött felhasználáső
2005. évi alapok, kötött felhasználású
2005. évi alapok, kötött felhasználású
2005. évi alapok, kötött felhasználású
2005. évi alapok, kötött felhasználáső
2005. évi alapok, kötött felhasználású
2005. évi alapok, kötött felhasználású
2005. évi alapok, kötött felhasználású
2005. évi alapok, kötött felhasználású
2005. évi alapok, kötött felhasználású
2005. évi alapok, kötött felhasználású
2005. évi alapok. "Ifjúsági alap"
2005. évi alapok. "Ifjúsági alap"
2005. évi alapok. "Ifjúsági alap"
2005. évi alapok. "Ifjúsági alap"
2005. évi alapok. "Ifjúsági alap"
2005. évi alapok. "Ifjúsági alap"
2005. évi alapok. "Ifjúsági alap"
2005. évi alapok. "Ifjúsági alap"
2005. évi alapok. "Ifjúsági alap"
2005. évi alapok. "Ifjúsági alap"
2005. évi alapok. "Ifjúsági alap"
2005. évi alapok. "Ifjúsági alap"
2005. évi alapok. "Ifjúsági alap"
2005. évi alapok. "Ifjúsági alap"
2005. évi alapok. "Ifjúsági alap"
2005. évi alapok. "Ifjúsági alap"
2005. évi alapok. "Ifjúsági alap"
2005. évi alapok. "Ifjúsági alap"
2005. évi alapok. "Ifjúsági alap"
2005. évi alapok. "Ifjúsági alap"
2005. évi alapok. "Ifjúsági alap"
2005. évi alapok. "Ifjúsági alap"
2005. évi alapok. "Ifjúsági alap"
2005. évi alapok. "Ifjúsági alap"
2005. évi alapok. "Ifjúsági alap"
2005. évi alapok. "Civil szervezetek támogatási alap"
2005. évi alapok. "Civil szervezetek támogatási alap"
2005,. évi alapok. "Civil szervezetek támogatási alap"
2005. évi alapok. "Civil szervezetek támogatási alap"
2005. évi alapok. "Civil szervezetek támogatási alap"
2005. évi alapok. "Civil szervezetek támogatási alap"
2005. évi alapok. "Civil szervezetek támogatási alap"
2005. évi alapok. "Civil szervezetek támogatási alap"
2005. évi alapok. "Civil szervezetek támogatási alap"
2005. évi alapok. "Civil szervezetek támogatási alap"
2005. évi alapok. "Civil szervezetek támogatási alap"
2005. évi alapok. "Civil szervezetek támogatási alap"
2005. évi alapok. "Civil szervezetek támogatási alap"
2005. évi alapok. "Civil szervezetek támogatási alap"
2005. évi alapok. "Civil szervezetek támogatási alap"
2005. évi alapok. "Civil szervezetek támogatási alap"
2005. évi alapok. "Civil szervezetek támogatási alap"
2005. évi alapok. "Civil szervezetek támogatási alap"
2005. évi alapok. "Civil szervezetek támogatási alap"
2005. évi alapok. "Civil szervezetek támogatási alap"
2005. évi alapok. "Civil szervezetek támogatási alap"
2005. évi alapok. "Civil szervezetek támogatási alap"
2005. évi alapok. "Civil szervezetek támogatási alap"
2005. évi alapok. "Civil szervezetek támogatási alap"
2005. évi alapok. "Civil szervezetek támogatási alap"
2005. évi alapok. "Civil szervezetek támogatási alap"
2005. évi alapok. "Civil szervezetek támogatási alap"
2005. évi alapok. "Civil szervezetek támogatási alap"
2005. évi alapok. "Civil szervezetek támogatási alap"
2005. évi alapok. "Civil szervezetek támogatási alap"
2005. évi alapok. "Civil szervezetek támogatási alap"
2005. évi alapok. "C ivil szervezetek támogatási alap"
2005. évi alapok. "Civil szervezetek támogatási alap"
2005. évi alapok. "Civil szervezetek támogatási alap"
2005. évi alapok. "Civil szervezetek támogatási alap"
2005. évi alapok. "Civil szervezetek támogatási alap"
2005. évi alapok. "Civil szervezetek támogatási alap"
2005. évi alapok. "Civil szervezetek támogatási alap"
2005. évi alapok. "Civil szervezetek támogatási alap"
2005. évi alapok. "Civil szervezetek támogatási alap"
2005. évi alapok. "Civil szervezetek támogatási alap
2005. évi alapok. "Civil szervezetek támogatási alap"
2005. évi alapok. "Civil szervezetek támogatási alap"
2005. évi alapok. "Civil szervezetek támogatási alap"
2005. évi alapok. "Civil szervezetek támogatási alap"
2005. évi alapok. "Civil szervezetek támogatási alap"
2005. évi alapok. "Civil szervezetek támogatási alap"
2005. évi alapok. "Civil szervezetek támogatási alap"
2005. évi alapok. "Civil szervezetek támogatási alap"
2005. évi alapok. "Civil szervezetek támogatási alap"
2005. évi alapok. "Civil szervezetek támogatási alap"
2005. évi alapok. "Civil szervezetek támogatási alap"
2005. évi alapok. "Civil szervezetek támogatási alap"
2005. évi alapok. "Civil szervezetek támogatási alap"
2005. évi alapok. "Civil szervezetek támogatási alap"
Önkormányzati képviseletre megbízás adása (Békés Megyei Vízművel RT igazgatósági tagság)
Dr. Darvas Tamás és praxisa dolgozói szakmai elismerése
Szociális bérlakás megpályáztatása (Gyomaendrőd, Vízmű-sor 2/N.)
Szociális bérlakás megpályáztatása (Gyomaendrőd, Vízmű-sor 2/N.)
Szociális bérlakás megpályáztatása (Gyomaendrőd, Vízmű-sor 2/N.)
Szolgálati lakások bérleti jogviszonyának meghosszabbítása (Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/A.)
Szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása (Gyomaendrőd, Vásártéri lt. 23/D.)
Lakóépület helyreállításához támogatás kérése
Lakóépület helyreállításához támogatás kérése
Tájékoztató a hivatali gépjármű egyszerű közbeszerzési eljárásáról
Átmeneti segély iránti kérelem elbírálása
Lejárt határidejű jelentés (2005. május hó)
Tájékoztató Gyomaendrőd Város közbiztonsági helyzetéről
Városi Gondozási Központ intézményvezetőjének kérelme
A térítési díj és tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 19/1996. (IX. 30.) KT. rendelet módosítása
Tájékoztató az önkormányzati minőségirányítási program keretében évente megvalósítandó törvényességi ellenőrzés tapasztalatairól
Humánpolitikai Bizottság 176/2005. (IV. 18.) számú határozatának újratárgyalása
Testvérvárosi kapcsolat felvétele Torontálvásárhely településsel
Ivó-, illetve szennyvízbekötéshez támogatás kérése
Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 14/3. szám alatti költség alapú bérlakás
Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 14/3. szám alatti költség alapú bérlakás
Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 14/3. szám alatti költség alapú bérlakás
Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 14/3. szám alatti költség alapú bérlakás
Hozzájárulás kérése (jelzálogjog másik ingatlanra történő bejegyzéséhez hozzájárulás)
Lakásvásárlási támogatás visszafizetési határidejének meghosszabbítása
Lakásvásárlási támogatás visszafizetési határidejének meghosszabbítása
Akadálymentesítéshez támogatás kérése
Jelentés Mertz Mihályné ápolási díj ügyében
Javaslat Békés Megyéért kitüntető díjra
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatói állására érkezett pályázat
Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása
Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása
Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása
Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása
Térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 19/1996. (IX. 30.) KT rendelet módosítása
Munkaügyi Központ tájékoztatója a gyomaendrődi munkaerőpiac jellemzőiről
Szmola Magdolna, a Szmola Kht képviselőjének (Napsugár Óvodák) kérelme
Garbel Trade Kft. (Ifjúsági tábor) bérleti szerződés meghosszabbítási kérelme
Városi Családsegítő Központ alapító okiratának módosítása
Csárdaszállási Általános Iskola és Óvoda, valamint a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon társulásban történő működtetése
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon alapító okiratának módosítása
Általános Iskolai napközi konyhák nyári nyitva tartásának engedélyezése, óvodák nyári nyitva tartásának tudomásul vétele
A 2005. évi költségvetési rendelet módosítása
Termőföldek tulajdonba kérése az 1997. évi XXXIII tv. Alapján (Földper)
A Békési Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
2005. évi állami számvevő ellenőrzés
Természetbeni szociális támogatás építő kapacitás biztosításával
Miszlai Sándor és Miszlainé Hímer Anita kérelme
Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/C. szám alatti szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Gyomaendrőd, Október 6. ltp. 1/A. IV/13. szám alatti szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Tájékoztatás szociális bérlakásról (bérlők általi közüzemi díj befizetésről csekk bemutatás)
Tájékoztatás szociális bérlakásról (bérlők által közüzemi díj befizetésről csekk bemutatás)
Lakásvásárlási támogatás visszafizetése
Szolgálati bérlakás iránti kérelmek
Szolgálati bérlakás iránti kérelmek
Tájékoztatás szolgálati lakásokról
Lakásépítési, vásárlási, bővítési támogatásra benyújtott kérelmek elbírálása
Ifjú házasok első lakáshoz jutásának támogatása /vásárlás/
Ifjú házasok lakás támogatása (vásárlás)
Ifjú házasok lakástámogatása (elutasítás)
Ifjú házasok lakástámogatása (elutasítás)
Ifjú házasok lakás támogatása (elutasítás)
Ifjú házasok lakás támogatása (vásárlás)
Ifjú házasok lakás támogatása (elutasítás)
Ifjú házasok lakás támogatás (elutasítás)
Ifjú házasok lakás támogatása (bővítés)
Ifjú házasok lakás támogatása (bővítés)
Ifjú házasok lakás támogatása (bővítés)
Ifjú házasok lakás támogatása (elutasítás)
Ifjú házasok lakás támogatása (bővítés)
Ifjú házasok lakás támogatása (elutasítás)
Ifjú házasok lakás támogatása (felújítás)
Ifjú házasok lakás támogatása (bővítés)
Ifjú házasok lakás támogatása (feljújítás)
Dr. Fekécs Tünde házi gyermekorvos székhelyváltozás bejelentése
Akadálymentesítéshez kért támogatási kérelem elutasítása miatti fellebbezés
Kis B. Általános Iskola pedagógiai programjának fenntartói jóváhagyása
Rózsahelyi K. Ált. Iskola pedagógiai programjának fenntartói jóváhagyása
Városi Családsegítő Központ szakmai programjának jóváhagyása
Óvodai szakmai beszámoló elfogadása
Óvodai szakmai beszámoló elfogadása
Óvodai szakmai beszámoló elfogadása
Óvodai szakmai beszámoló elfogadása
Óvodai szakmai beszámoló elfogadása
Óvodai szakmai beszámoló elfogadása
Óvodai-bölcsődei szakmai beszámoló elfogadása
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért Kuratóriumának kérelme
Közoktatási intézmények - Városi Családsegítő Központ - beszámolója
Közoktatási intézmény - Rózsahegyi K. Általános Iskola - szakmai beszámolója
Közoktatási intézmény - Kis B. Általános Iskola - beszámolója
Közoktatási intézmény - Városi Zene- és Művészeti Iskola - beszámolóha
Tanulócsoportok létszámának jóváhagyása
Tanulócsioportok létszámának jóváhagyása
Tanulócsoportok létszámának jóváhagyása
Tanulócsoportok létszámának jóváhagyása
Érettségi vizsga ereményeiről beszámoló (Kner I. Gimnázium)
Idősek Otthona (Öregszőlő) épület felújítása és bővítése
Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója
Rendelet tervezet elfogadása (talajterhelési díj)
Helyi rendelet (lakás) módosítása
Költségalapú bérlakás (Endrődi út)
Városi Egészségügyi Intézmény egységes nyári szabadságolása
Bérleti jogivszony meghosszabbítása (szociális bérlakás)
Akadálymentesítés - magáncélú - Domokosné Frankó Hilda
Szociális tárgyú rendeletek módosítása
2005. évi költségvetés I. félévi teljestéséről készült beszámoló
Bella János Backnang Németország könyvének támogatási kérelme
Kis Bálint Általános Iskola alapító okiratának módosítása
Gyomaendrőd Város Közoktatási intézményrendszerének működési minőségirányítási programjának éves felülvizsgálata
Gyomaendrőd Város közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének felülvizsgálata
A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2004/2005. tanévről szóló beszámolója
Szociális, egészségügyi, pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása kistérségi szinten
Az óvodákat működtető Közhasznú társaságokkal kötött közhasznúsági szerződések módosítása
A Békési Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása (I.)
A Békési Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása (II.)
A „Gyomaendrőd város 26 db belterületi lakóútját, a Selyem és Fazekasi utat, valamint az Öregszőlőben mezőgazdasági célokat szolgáló összekötő utat ér
Czikkely Beáta kérelme, önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlására
A „Gyomaendrőd Város 2005. évi új köztéri játszótereinek kialakítása” elnevezésű beruházás közbeszerzési eljárása
Bérleti szerződés felmondása (költségalapú bérlakás - Gyomaendrőd, Endrődi u. 5-7. C/4. - )
Költségalapú bérlakás - Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 14/3. - kiutalása
Költségalapú bérlakásra - Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 14/3. - benyújtott pályázat elutasítása
Költségalapú bérlakásra - Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 14/3. - benyújtott pályázat elutasítása
Költségalapú bérlakásra - Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 14/3. - beérkezett pályázat elutasítása
Gyomaendrőd, Bacsalaposi u. 6. szám alatti szociális bérlakás bérlő kijelölésre érkezett kérelem
Javaslatok a „Díszpolgári” cím, valamint a „Gyomaendrődért kitüntető emlékplakett” adományozására
Óvodás korú gyermek elhelyezésének engedélyezése a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Diákotthonában
Városi Zene- és Művészeti Iskola jelentése a tényleges tanulói létszámról, valamint kérelme az intézményben fizetendő térítési díjakkal kapcsolatban.
Városi Egészségügyi Intézmény kérelme új telephely engedélyezéséről, valamint az intézmény alapító okiratának módosítása
Beszámoló a város egészségügyi helyzetéről
Tájékoztató 50 fős bentlakást biztosító idősek otthona létesítéséről
Költségvetési rendelet módosítása
Városi Gondozási Központ költségvetési pótkeret kérelme
Ipari Park 2005. évi beszámolója
Ifjúsági tábor jelzálogterhelése
Liget fürdő pályázatának megerősítése
Gyomaendrőd, Október 6. ltp. B/7. szám alatti önkormányzati szolgálati bérlakás
Tulajdonközösség megszüntetése
Lakásvásárlási támogatás (gyermekvállalás)
Lakásvásárlási támogatás (gyermekvállalás)
Hozzájárulás lakásvásárlási támogatás átvállalásához
Gyomaendrőd, Endrődi u. 5-7. B/3. szám alatti költségalapú bérlakás
Gyomaendrőd, Endrődi u. 57-. B/3. szám alatti költségalapú bérlakás
Gyomaendrőd, Endrődi u. 5-7. B/3. szám alatti költségalapú bérlakás
Gyomaendrőd, Endrődi u. 5-7. B/3. szám alatti költségalapú bérlakás
Gyomaendrőd, Bacsalaposi u. 6. szám alatti szociális bérlakás
Gyomaendrőd, Bacsalaposi u. 6. szám alatti szociális bérlakás
Gyomaendrőd, Bacsalaposi u. 6. szám alatti szociális bérlakás
Beszámoló a Katona József Művelődési Központ 2005. évi tevékenységéről
Gyomaendrődi Híradó beszámolója
A Városi Gondozási Központ SZMSZ módosítása
Utakon kulturális egyesület kérelme
Közösségi Ház működtetésére az egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatása - ajánlattételi felhívás elkészítése
Szociális bérlakás (Gye., Petőfi S. u. 6/b.) bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Rendelet módosítás (szem.gond.) 17/2003. (VII. 7.) KT. rend.
Mezőőri járulék mértékéről és megfizetésének módjáról szóló rendelet módosítása
Városi Egészségügyi Intézmény kérelme új telephely engedélyezéséről, valamint az intézmény alapító okiratának módosítása
Békési Kistérségi Társulás 2005-2008. Közoktatási intézkedési tervének elfogadása
Mikrotérségi társulási megállapodás módosítása
Pályázati kiírás a Városi Zene- és Művészeti Iskola igazgatói állására
Beszámoló költségalapú bérlakásokról
« Vissza
Vissza a főmenübe