Döntések listája
Budaörs város területén található játszóterek és szabadtéri sportlétesítmények használatának átmeneti megtiltásáról
a Budaörs város területén található kutyafuttatók használatának átmeneti korlátozásáról
a Budaörs város területén található társasházak fertőtlenítő takarításáról
a kedvezményes üdülés iránti kérelmek elbírálásáról
Bérlakások szociális alapú bérleti jogviszonyának meghosszabbításáról
Méltányossági települési támogatás iránti kérelmek elbírálásáról
a Budaörs város területén működő termelői piac céljára biztosított közterület-használat ideiglenes visszavonásáról
A Budaörsi Polgármesteri Hivatal által biztosított hivatali helyiségében folytatott anyakönyvi eseményekkel kapcsolatosan
Az Érdi Tankerületi Központ intézményátszervezési javaslatának véleményezése a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium, valamint a Leopold Mozart Alapfokú Művészeti Iskolát érintően
rendkívüli szünet elrendeléséről a Budaörs város területén elhelyezkedő bölcsődei ellátást végző intézményekben és óvodákban
a rendkívüli szünet önkormányzati fenntartású bölcsődei és óvodai ellátást végző intézményekben történő meghosszabbításával összefüggésben
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 58/2013. (XII. 21.) rendelet módosításával összefüggő intézkedésekről
a Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola intézményvezetői posztjára kiírt pályázati eljárásban Turcsik Viktor pályázatának véleményezéséről
a 3840/2 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Petőfi Sándor u. 52-2. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett udvar és épület” megnevezésű, 82 m² területű ingatlan értékesítéséről
Budaörs, Clementis u. 18/a. szám alatti ingatlan 48 m² nagyságú tetőterének műterem céljára történő bérbe adásáról szóló szerződés 2021. április hónap 30. napjáig tartó, határozott időtartamra szóló meghosszabbításáról
Budaörs, 10789 hrsz-ú, természetben a Szajkó utcában található 828 m² „kivett beépítetlen terület” megnevezésű belterületi ingatlan használata
Háziorvos kérelme tartós helyettesítés hozzájárulásához
Méltányossági települési támogatás iránti kérelmek elbírálásáról
A Budaörs, 7920/3 helyrajzi számú, természetben az Ibolya utca 80. szám alatti ingatlan pályázat útján történő értékesítéséről
a Veszélyhelyzeti adomány-alszámlára befolyt összegek felhasználásával kapcsolatban
a FÉM u. felújítása Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000238672020- köztes döntés 1 (sorrend megállapítás, bírálatba bevonás) tárgyú előterjesztéssel összefüggésben
Hajnal u. felújítása és csatorna rekonstrukció Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR 225982020- köztes döntés1 (sorrend megállapítás, bírálatba bevonás) tárgyú előterjesztéssel összefüggésben
Budaörs helyi buszjárat pályázat 2020-2028 eredményének megállapításáról
az avar és kerti hulladékok égetésének teljes tilalmáról
Beszámoló elfogadása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület – Hajléktalan Ellátás tekintetében végzett 2019. évi tevékenységéről
Beszámoló elfogadása a Fészek Gyermekvédő Egyesület „Fészek”- Gyermekek Átmeneti Otthona 2019. évi működéséről
Beszámoló elfogadása a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség fenntartásában működő Idősek Otthona 2019. évi tevékenységéről
fellebbezés elbírálásáról névhasználati ügyben
a Budaörsi Latinovits Színház közös működtetésére vonatkozó szerződésről
az esélyegyenlőségi szószóló választásáról
a Távhő hálózat felújítása2 tárgyú közbeszerzési eljárás megindításával összefüggésben
a 2020/2021-es nevelési évben az óvodai csoportlétszámok 20%-kal történő megemeléséről
Budaörs, Templom tér 12. szám alatt található ingatlan egy részének bérbeadása, közművelődési megállapodás megkötése (Kőporosy Bt.)
a rendelkezésre álló koronavírus gyorstesztek felhasználásáról
a Budaörsi Rendőrkapitányság 2019. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
Méltányossági települési támogatás iránti kérelem elbírálásáról
Beszámoló elfogadása a Katolikus Karitász – Caritas Hungarica „RÉV” Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat – 2019. évben végzett tevékenységéről
a Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentéséről
FÉM u. felújítása Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000238672020- EREDMÉNYMEGÁLLAPÍTÁS tárgyú előterjesztéssel összefüggésben
Hajnal u. felújítása és csatorna rekonstrukció Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR 225982020- EREDMÉNYMEGÁLLAPÍTÁS tárgyú előterjesztéssel összefüggésben
a termelői piac céljára biztosított közterület-használat ideiglenes visszavonásáról szóló 7/2020. (III.20.) határozata visszavonásáról és a termelői piac működési feltételeinek a veszélyhelyzetre tekintettel történő meghatározásáról
Frankhegy területére vonatkozó települési közvetítői szerződés módosításáról
a Budaörs város területén található játszóterek és szabadtéri sportlétesítmények használatának átmeneti megtiltásáról szóló határozat visszavonásáról
a Budaörs, Muskátli u. 4. szám alatti ingatlan energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésére vonatkozó támogatási szerződés módosításáról
a Primer távhő vezeték cseréje (EKR000475532020) tárgyú közbeszerzési eljárás megindításával összefüggésben
a Budaörsi DSE Kosárlabda Szakosztálya tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelméről
a Nyári napközis tábor szakmai kiadásainak biztosításáról
Átfogó értékelés elfogadása a 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Földgáz beszerzése intézmények részére; árubeszerzés EKR000233002020, Uniós eljárásrend Kbt. 81. § nyílt - köztes döntés (sorrend megállapítás, bírálatba bevonás) tárgyú előterjesztéssel összefüggésben
Villamosenergia beszerzése intézmények részére; árubeszerzés- EKR000232072020, Uniós eljárásrend Kbt. 81. § nyílt - köztes döntés (sorrend megállapítás, bírálatba bevonás) tárgyú előterjesztéssel összefüggésben
Az Egyesített Bölcsődei Intézmények nyári nyitvatartása
Beszámoló elfogadása az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 2019. évben Budaörsön végzett szociális és gyermekvédelmi tevékenységéről
Beszámoló elfogadása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület – Alapszolgáltatások tekintetében végzett 2019. tevékenységéről
Méltányossági települési támogatás iránti kérelmek elbírálásáról
a Közszolgáltatási Keretszerződés módosításáról
a Pályázat kiírása a Budaörs, Puskás Tivadar u. 55. 2. emelet 3. szám alatti lakás piaci alapon, bérbeadás útján történő hasznosításáról
a Budaörs, Szivárvány u. 1. szám alatti Társasház energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésére vonatkozó támogatási szerződés módosításáról
a Budaörsi Csillagfürt Óvoda játszóudvara átépítése (EKR000505312020) tárgyú közbeszerzési eljárás megindításával összefüggésben
a 1454 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Máriavölgy u. 8. sz. alatti ingatlan értékesítéséről
Eredmény megállapítás - Villamosenergia beszerzése intézmények részére; árubeszerzés- EKR000232072020, Uniós eljárásrend Kbt. 81. § nyílt tárgyú előterjesztéssel összefüggésben
Eredmény megállapítása - Földgáz beszerzése intézmények részére; árubeszerzés EKR000233002020, Uniós eljárásrend Kbt. 81. § nyílt tárgyú előterjesztéssel összefüggésben
a Budaörs, Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan egyes részeinek hasznosításáról (PostART)
Döntés a Budaörs, 1036/12/A/102 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Lévai u. 33. földszinten található ingatlan (orvosi rendelő) megvásárlásáról, valamint az ingatlan helyiségeinek hasznosításáról
Budaörs Város Településszerkezeti Terv módosításának jóváhagyásáról
A Budaörs, 7920/3 helyrajzi számú, természetben az Ibolya utca 80. szám alatti ingatlan értékesítéséről
Ingatlanrész használatba adásának meghosszabbítása a Vakok- és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete és a Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete részére
Méltányossági települési támogatás iránti kérelem elbírálásáról
Közoktatási ösztöndíjpályázat kiírásáról
Primer távhő vezeték cseréje; építési beruházás EKR000475532020 Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás (sorrend megállapítás, bírálatba bevonás) tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban
„Budaörsi Csillagfürt Óvoda játszóudvara átépítése” Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás (sorrend megállapítás, bírálatba bevonás) tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban
Döntés közbeszerzési eljárásban - sorrend megállapítása -„Szoftver licenszek biztosítása” (EKR001038352020 ) tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban
Döntés közbeszerzési eljárásban - sorrend megállapítása - Villamos energia beszerzése közvilágítás részére (EKR001044582020) tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban
Pályázat benyújtása "Illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása” elnevezésű pályázati kiírásra
A rendőrkapitány megbízásának támogatásáról
A Budaörs, Máriavölgy utcában található, 1446/2 és 1446/4 helyrajzi számú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanok értékesítésére kiírt pályázatokról
a Budaörs, Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan egy részére (PostART) vonatkozó, a Kőporosy Bt-vel kötött bérleti szerződés meghosszabbításáról
Pótelőirányzat biztosításáról a Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár részére
A kulturális és művészeti intézmények alapító okiratának módosításáról
A BULÁKE támogatási szerződéseinek módosításáról
a Budaörs, Kőszikla utcában lévő, 1682/1 helyrajzi számú közterület szabályozási vonal által kijelölt 33 m² nagyságú részének értékesítésére kiírt pályázatról
a Budaörs, Petőfi S. u. 1. szám alatt található, 631 helyrajzi számú, az ingatlan nyilvántartás szerint 325 m² területű, „kivett lakóház és udvar és áruház és gazdasági épület 2 db” megnevezésű ingatlan értékesítésére kiírt pályázatról
A Budaörs, 115 hrsz-ú, Templom tér 17. szám alatti ingatlanban található 115/A/1 hrsz-ú, 173 m2 alapterületű, „iroda”, valamint a 115/A/2 hrsz-ú, 87 m2 alapterületű, „lakás” megnevezésű ingatlanok együttes értékesítésére beérkezett pályázat elbírálásáról
a 3850/2 helyrajzi számú, Budaörs, Munkácsy Mihály u. 15/2. szám alatt található, „kivett lakóház és udvar és gazdasági épület” megnevezésű, 127 m² területű ingatlan értékesítéséről
a 3839/2 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Petőfi Sándor u. 54/4. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 79 m² területű ingatlan értékesítéséről
a 1701/2 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Ostor közben található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett lakóház és udvar” megnevezésű, 220 m² alapterületű, ingatlan 102/120 tulajdoni hányadának értékesítéséről
a víziközművek közcélú érdekeltségi hozzájárulásának meghatározásáról 2021. évre
a Budaörs, 4317 helyrajzi számú ingatlanon lévő Telekom bázisállomásra vonatkozó bérleti szerződésről
A Budaörs, Puskás Tivadar u. 55. 2. emelet 4. szám alatti, 3 szobás, 64 m2 alapterületű lakás piaci alapú bérbeadás útján történő hasznosítására beérkezett pályázat elbírálásáról
A Budaörs, 3200/4 helyrajzi számú, Tél u. 5. szám alatti ingatlan tulajdonjogi helyzetének rendezéséről
Döntés a Budaörs, 490/2 helyrajzi számú, természetben a Károly király utca 90. szám alatti belterületi ingatlan bérbe adásáról szóló 134/2020.(IX.30.) ÖKT számú határozat módosításáról
a Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár igazgatói álláshelyére kiírt pályázati felhívására beérkezett pályázatok elbírálása
az Egyesített Bölcsődei Intézmények 2021. évi nyári nyitvatartási rendjének elfogadása
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE A BUDAÖRSI 002. SZÁMÚ GYERMEK, IFJÚSÁGI FOGORVOSI KÖRZET ELLÁTÁSÁRA
Bérlakás szociális alapú bérleti jogviszonyának meghosszabbításáról
pályázat kiírása a Budaörs, 1036/12/A/102 helyrajzi számú, természetben a Lévai u. 33. földszintjén található ingatlan 18 m2 alapterületű, 3. számú helyiségének hasznosítására
„Villamos energia beszerzése közvilágítás részére EKR001044582020”-eredménymegállapítás tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban
a Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan 3 emeleti termének a Primanima Kft. részére történő bérbe adásáról
a Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan étkező részének a Manifeszt Egyesület részére történő bérbe adásáról
a budaörsi vízellátó - viziközművek 2020 – 2034. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv beruházási terv módosításáról
a Budaörs, Kamaraerdei út 31/3. szám alatti lakás piaci alapú bérbeadás útján történő hasznosítására kiírt pályázat elbírálásáról
az Intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
Döntés a Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft-nek ÖNK/SZ/2019-314 számú Támogatási szerződés keretében nyújtott támogatás elszámolásáról
a Kamaraerdei Közösségi Ház egyes helyiségeire vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbításáról
a Budaörs, Sólyom utca, 10751/2 helyrajzi számú ingatlan egy részének önkormányzati tulajdonba vételéről
Budaörs Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (SECAP) és a SEAP felülvizsgálatának elfogadásával kapcsolatban
Budaörs Város Önkormányzat 2021. évre szóló Éves Ellenőrzési Tervének elfogadásáról
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójának elbírálásáról
„Szoftver licenszek biztosítása” (EKR001038352020) eredménymegállapítás tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban
Méltányossági települési támogatás iránti kérelmek elbírálásáról
a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel gyermekek átmeneti otthona szolgáltatásra kötött ellátási szerződés módosításáról
a 2020. évi faültetési helyszínek kijelöléséről és a 2020. évi ültetési időszakra és az ültetési munkák pénzügyi fedezetének biztosításáról
a Közszolgáltatási keretszerződés módosításáról
Budaörs Város Önkormányzat 2020. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
a Budaörsi Tanoda Alapítvány Feladatellátási Megállapodás módosításáról
A Budaörs, Rubik Ernő utca (Agip utca), 10352/1 helyrajzi számú közút önkormányzati tulajdonba vételéről szóló 70/2020.(VI.24.) ÖKT sz. határozat kiegészítése
A Budaörsi Rendőrkapitányság részérre 3 fő munkavállalói státusz finanszírozásáról
a Helyi Esélyegyenlőségi Szószóló 2020 évi beszámolójának elfogadása
Egyesített Bölcsődei Intézmények vezetői álláshelyre kiírt pályázat elbírálása
Budaörs területén közlekedő helyközi buszjáratok üzemeltetéséhez szükséges megállapodás jóváhagyása
a Betlux Food Bt. (Városháza étterem és büfé) bérleti szerződésének módosítása
Döntés az 535 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Károly király u. 62/2. sz. alatti ingatlan értékesítéséről
a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Döntés a BTG Nonprofit Kft. Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand létesítményre vonatkozó bérleti szerződésének módosításáról
a budaörsi vízellátó - viziközművek 2020 – 2034. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási terv módosításáról
A közművelődési, közgyűjteményi és művészeti intézmények, valamint a költségvetési soron támogatott társadalmi szervezetek / egyéb szervezetek 2021. évi munkaterveik és támogatási igényük
a Kamaraerdei Részönkormányzat 2020. évi beszámolójának elfogadása
a Frankhegyi Részönkormányzat 2020. évi beszámolójának elfogadása
az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek, valamint a Védőnői Szolgálat év végi jutalmazásához pótelőirányzat biztosítása tárgyában
Döntés a Budaörs, 1454 helyrajzi számú, természetben Máriavölgy utca 8. sz. alatt található ingatlan értékesítésére kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálásáról
Döntés a Kőporossy Bt. PostART kulturális színtérre vonatkozó bérleti szerződésének módosításáról
Fedezet biztosításáról Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető decemberi pótlékokhoz és többletpótlékokhoz a 8/2016. (II.26.) számú önkormányzati rendelet alapján
Döntés Budaörs Város Önkormányzata és a Budaörs-Vasútsor Utca Víziközmű Társulat közérdekű kötelezettségvállalásának elfogadásáról
A 2020. évi érdekeltségnövelő pályázattal kapcsolatos átcsoportosítás jóváhagyásáról
a Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodákban foglalkoztatott óvodapedagógusok illetménypótlékának meghatározásáról szóló 26/2020. (II.26.) ÖKT. sz. határozat módosítása
Döntés előminősített cégek jegyzékéről (2020/2) tárgyban
Méltányossági települési támogatás iránti kérelmek elbírálásáról
A Budaörsi Teniszcentrum (BTC) bérleti díjának meghatározása 2021. évre vonatkozóan
közbeszerzési szakjogi és szakértői szolgáltatás igénybevételéről
Döna Budaörsi Művészek Egyesülete és a Húsznegyven Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesüle Budaörs, Clementis L. u. 22. sz. alatti, valamint a Budaörs, Clementis L. u. 20. szám alatti ingatlan használatba adási szerződés módosításáról
Ingatlanrész használatba adásának meghosszabbítása a Vakok- és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete és a Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete részére
a Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények részére pótelőirányzat biztosítása tárgyában
a Pótelőirányzat biztosítása a Budaörsi Latinovits Színház részére díszletjavításra
Döntés a Budaörs, 490/2 helyrajzi számú, természetben a Károly király utca 90. szám alatti belterületi ingatlan értékesítésére kiírt pályázat visszavonásáról és az ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés módosításáról
a Közszolgáltatási keretszerződés IV. módosításáról
« Vissza
Vissza a főmenübe