Döntések listája
Budaörs város területén található játszóterek és szabadtéri sportlétesítmények használatának átmeneti megtiltásáról
a Budaörs város területén található kutyafuttatók használatának átmeneti korlátozásáról
a Budaörs város területén található társasházak fertőtlenítő takarításáról
a kedvezményes üdülés iránti kérelmek elbírálásáról
Bérlakások szociális alapú bérleti jogviszonyának meghosszabbításáról
Méltányossági települési támogatás iránti kérelmek elbírálásáról
a Budaörs város területén működő termelői piac céljára biztosított közterület-használat ideiglenes visszavonásáról
A Budaörsi Polgármesteri Hivatal által biztosított hivatali helyiségében folytatott anyakönyvi eseményekkel kapcsolatosan
Az Érdi Tankerületi Központ intézményátszervezési javaslatának véleményezése a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium, valamint a Leopold Mozart Alapfokú Művészeti Iskolát érintően
rendkívüli szünet elrendeléséről a Budaörs város területén elhelyezkedő bölcsődei ellátást végző intézményekben és óvodákban
a rendkívüli szünet önkormányzati fenntartású bölcsődei és óvodai ellátást végző intézményekben történő meghosszabbításával összefüggésben
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 58/2013. (XII. 21.) rendelet módosításával összefüggő intézkedésekről
a Budaörsi Herman Ottó Általános Iskola intézményvezetői posztjára kiírt pályázati eljárásban Turcsik Viktor pályázatának véleményezéséről
a 3840/2 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Petőfi Sándor u. 52-2. szám alatt található, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint „kivett udvar és épület” megnevezésű, 82 m² területű ingatlan értékesítéséről
Budaörs, Clementis u. 18/a. szám alatti ingatlan 48 m² nagyságú tetőterének műterem céljára történő bérbe adásáról szóló szerződés 2021. április hónap 30. napjáig tartó, határozott időtartamra szóló meghosszabbításáról
Budaörs, 10789 hrsz-ú, természetben a Szajkó utcában található 828 m² „kivett beépítetlen terület” megnevezésű belterületi ingatlan használata
Háziorvos kérelme tartós helyettesítés hozzájárulásához
Méltányossági települési támogatás iránti kérelmek elbírálásáról
A Budaörs, 7920/3 helyrajzi számú, természetben az Ibolya utca 80. szám alatti ingatlan pályázat útján történő értékesítéséről
a Veszélyhelyzeti adomány-alszámlára befolyt összegek felhasználásával kapcsolatban
a FÉM u. felújítása Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000238672020- köztes döntés 1 (sorrend megállapítás, bírálatba bevonás) tárgyú előterjesztéssel összefüggésben
Hajnal u. felújítása és csatorna rekonstrukció Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR 225982020- köztes döntés1 (sorrend megállapítás, bírálatba bevonás) tárgyú előterjesztéssel összefüggésben
Budaörs helyi buszjárat pályázat 2020-2028 eredményének megállapításáról
az avar és kerti hulladékok égetésének teljes tilalmáról
Beszámoló elfogadása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület – Hajléktalan Ellátás tekintetében végzett 2019. évi tevékenységéről
Beszámoló elfogadása a Fészek Gyermekvédő Egyesület „Fészek”- Gyermekek Átmeneti Otthona 2019. évi működéséről
Beszámoló elfogadása a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség fenntartásában működő Idősek Otthona 2019. évi tevékenységéről
fellebbezés elbírálásáról névhasználati ügyben
a Budaörsi Latinovits Színház közös működtetésére vonatkozó szerződésről
az esélyegyenlőségi szószóló választásáról
a Távhő hálózat felújítása2 tárgyú közbeszerzési eljárás megindításával összefüggésben
a 2020/2021-es nevelési évben az óvodai csoportlétszámok 20%-kal történő megemeléséről
Budaörs, Templom tér 12. szám alatt található ingatlan egy részének bérbeadása, közművelődési megállapodás megkötése (Kőporosy Bt.)
a rendelkezésre álló koronavírus gyorstesztek felhasználásáról
a Budaörsi Rendőrkapitányság 2019. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
Méltányossági települési támogatás iránti kérelem elbírálásáról
Beszámoló elfogadása a Katolikus Karitász – Caritas Hungarica „RÉV” Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat – 2019. évben végzett tevékenységéről
a Budaörs Város Önkormányzat 2019. évi Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentéséről
FÉM u. felújítása Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000238672020- EREDMÉNYMEGÁLLAPÍTÁS tárgyú előterjesztéssel összefüggésben
Hajnal u. felújítása és csatorna rekonstrukció Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR 225982020- EREDMÉNYMEGÁLLAPÍTÁS tárgyú előterjesztéssel összefüggésben
a termelői piac céljára biztosított közterület-használat ideiglenes visszavonásáról szóló 7/2020. (III.20.) határozata visszavonásáról és a termelői piac működési feltételeinek a veszélyhelyzetre tekintettel történő meghatározásáról
Frankhegy területére vonatkozó települési közvetítői szerződés módosításáról
a Budaörs város területén található játszóterek és szabadtéri sportlétesítmények használatának átmeneti megtiltásáról szóló határozat visszavonásáról
a Budaörs, Muskátli u. 4. szám alatti ingatlan energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésére vonatkozó támogatási szerződés módosításáról
a Primer távhő vezeték cseréje (EKR000475532020) tárgyú közbeszerzési eljárás megindításával összefüggésben
a Budaörsi DSE Kosárlabda Szakosztálya tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelméről
a Nyári napközis tábor szakmai kiadásainak biztosításáról
Átfogó értékelés elfogadása a 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Földgáz beszerzése intézmények részére; árubeszerzés EKR000233002020, Uniós eljárásrend Kbt. 81. § nyílt - köztes döntés (sorrend megállapítás, bírálatba bevonás) tárgyú előterjesztéssel összefüggésben
Villamosenergia beszerzése intézmények részére; árubeszerzés- EKR000232072020, Uniós eljárásrend Kbt. 81. § nyílt - köztes döntés (sorrend megállapítás, bírálatba bevonás) tárgyú előterjesztéssel összefüggésben
Az Egyesített Bölcsődei Intézmények nyári nyitvatartása
Beszámoló elfogadása az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 2019. évben Budaörsön végzett szociális és gyermekvédelmi tevékenységéről
Beszámoló elfogadása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület – Alapszolgáltatások tekintetében végzett 2019. tevékenységéről
Méltányossági települési támogatás iránti kérelmek elbírálásáról
a Közszolgáltatási Keretszerződés módosításáról
a Pályázat kiírása a Budaörs, Puskás Tivadar u. 55. 2. emelet 3. szám alatti lakás piaci alapon, bérbeadás útján történő hasznosításáról
a Budaörs, Szivárvány u. 1. szám alatti Társasház energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésére vonatkozó támogatási szerződés módosításáról
a Budaörsi Csillagfürt Óvoda játszóudvara átépítése (EKR000505312020) tárgyú közbeszerzési eljárás megindításával összefüggésben
a 1454 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Máriavölgy u. 8. sz. alatti ingatlan értékesítéséről
Eredmény megállapítás - Villamosenergia beszerzése intézmények részére; árubeszerzés- EKR000232072020, Uniós eljárásrend Kbt. 81. § nyílt tárgyú előterjesztéssel összefüggésben
Eredmény megállapítása - Földgáz beszerzése intézmények részére; árubeszerzés EKR000233002020, Uniós eljárásrend Kbt. 81. § nyílt tárgyú előterjesztéssel összefüggésben
a Budaörs, Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan egyes részeinek hasznosításáról (PostART)
Döntés a Budaörs, 1036/12/A/102 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Lévai u. 33. földszinten található ingatlan (orvosi rendelő) megvásárlásáról, valamint az ingatlan helyiségeinek hasznosításáról
Budaörs Város Településszerkezeti Terv módosításának jóváhagyásáról
A Budaörs, 7920/3 helyrajzi számú, természetben az Ibolya utca 80. szám alatti ingatlan értékesítéséről
Ingatlanrész használatba adásának meghosszabbítása a Vakok- és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete és a Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete részére
Méltányossági települési támogatás iránti kérelem elbírálásáról
Közoktatási ösztöndíjpályázat kiírásáról
Primer távhő vezeték cseréje; építési beruházás EKR000475532020 Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás (sorrend megállapítás, bírálatba bevonás) tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban
„Budaörsi Csillagfürt Óvoda játszóudvara átépítése” Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás (sorrend megállapítás, bírálatba bevonás) tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban
« Vissza
Vissza a főmenübe