Döntések listája
11/1996.(V.29.)KT.r.mód. /pénzbeni és természetbeni szoc ellátások/
12/1998. (III.15.) Kt. rendelet módosítása /Első lak.megsz.tám./
16/1996.(IX16.)KT.rend.2.sz.mell.mód. (Gond.Közp.intézm.tér.díj meghatározás)
Rózsahegyi K.Ált.Iskola SZMSZ módosításának jóváhagyása
Képző- és iparm.képzés indítása a Városi Zene-és Műv.Iskolában
Judo sporttagozatos osztály indítása a Kner I.Gimn.ésIp.Szakképző Iskolában
Óvodák nyitvatartás szüneteltetésének szabályozása
Pályázati kiírás a 2. sz. Ált.Iskola igazgatói állására
Pályázati kiírás a Városi Zene-és Műv.Isk. igazgatói állására
Szociális bérlakásra kiírt pályázatok elbírálása
Szociális bérlakásra kiírt pályázatok elbírálása
Szociális bérlakásra kiírt pályázatok elbírálása
Tájékoztató az üresen álló szolgálati bérlakás állományról
Átmeneti segélykérelem elbírálása
K.J.Művelődési Közp.vállalkozási formában történő üzemeltetése
Babos Lászlóné Sportcsarnok vez. helyettesítése betegsége idejére
Bölcsőde működtetéséről beszámoló /Lázárné Varjú Judit vállalkozó/
Első osztályos tanulók beíratásának időpontja
Szolgálati bérlakás kiut. Molnár Borbála részére /Gye.,Népliget 1/b.sz.alatti/
Támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása
1999. évi költségvetés rendelet tervezete
Átmeneti segélykérelmek elbírálása /megállapítások/ 3 db. határozat
Óvodai beiratkozás időpontja az 1999/2000. nevelési évre
Szoc.bérlakás kiutalás /Gye.,Kör u.39./ Jónás Zsoltné és férje részére
Szoc.bérlakás /Gye.,Kör u. 39./ kiutalása /sorbanállók/ 2 db hat.
Szoc.bérlak.pályázatok /Gye.Kör u.39./ elutasítások /8 db. határozat/
Lak.vás.hitel visszafizetése /Horváth Tibor és Horváthné Bacsó Ágnes/
Békéscsabai Kórház támogatási kérelme /a biz.nem javasolta a támogatást/
Gye.Mirhói u.14.sz.alatti szoc.bérlakás műszaki állapot felmérése
Átmeneti segély megállapítás /3 db.határozat/
Belvízkárosultak támogatása /átm.s./ Polgárm.hat.jóváhagyása /2 db.hat./
Ellátási szezrődés logopédiai ellátására.
Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója
Óvodák közoktatási megállapodás keretében történő működtetése
Támogatási kérelmek elutasítása, pályázat határidőn túli benyújtása miatt /2 db/
Civil Szervezetek tám.alapból pénz átcsoportosítás Ifjúsági Alapba
Civil szervezetek támogatási alapra benyújtott pályázatok elbírálása /37 db hat/
Ifjúsági Alapra benyújtott pályázatok elbírálása /10 db hat/
Sport Alapra benyújtott pályázatok elbírálása /6 db hat./
GYOMA FC Sport Alapra benyújtott pályázatának elbírálása /cimkézett/
BARÁTSÁG SE Sport Alapra benyújtott pályázatának elutasítása /1 db hat./
Sportrendezv.Alapra benyújtott pályázatok elbírálása /7 db. hat./
11/1996 (V.29.) KT.rendelet módosítása
Mezőtúr Városi Kórház-rendelőintézet támogatási kérelme
Molnár Borbála Gye., Páskumi u. 7.sz. alatti lakos szolgálati bérlakás kérése
Bíró Endre és neje szoc.bérlakás igényének elutasítása
Bíró Endre és neje Gye.,Losonczi .16.sz alatti lakosok ingatlan felajánlása
Putnoki László és neje lakásvásárlási támogatás visszafizetése
Szilágyi Tibor és neje részére a Vízmű sor 2.sz.alatti szoc.bérlakás felajánlása
Gye.,Mirhói u. 14.sz. alatti szoc. bérlak. lebontásának elrendelése
Átmeneti segély kiutaló hat. jóváhagyása /Varga Pál Gye.,Fő út 90./
Átmeneti segély megállapítások /3 db határozat/
Átemneti segélykérelem elutasítása
"Békés Megyéért" Kitüntető Díj odaitélésére javaslattétel /Soczó Elek/
Vásártéri óvoda közokt.megállapodás keretében történő működtetése
Közalapítvány beszámolója az 1998. évi tevékenységről
Szarvasi Bűnmegelőzési Alapítvány támgoaztási Civil Szerv.tám.alapból
6/1994.(II.23.) KT. sz. rend. módosítása /lakásrendelet/
12/1998.(III.5.) KT.sz. rendelet módosítása /első lak.megszerzéséhez támogatás/
Lakásvásárlási támogatási visszafizetésére kötelezés /Filippovits Gyula és neje/
Lakásépítési kedvezmény visszafizetésére kötelezés /Kiss Imre és felesége/
Szociális telefonvonal odaítélése /Varga Pál, és Krezinger György 2 db. hat./
Szoc.telefonvonal igénylések elutasítása /Demeter és Gubuznai 2 db. hat./
1999. évi "Az év kiváló pedagógusa" címre és pénzjutalomra javaslattétel
Átmeneti segély megállapítása /Szántai Imre Gye., Fegyvernek u. 40./
Átemeneti segélykérelmek elutasítása /belvíz támogatásra jogosultak/ 3 db. hat.
Tímár Áron Gye., díszpolgárának temetéshez támogatás nyújtása
Gubucz József részére szolg.bérlakás bérleti jogvisz. meghosszabbítása
Közokt.megállapodás megkötése Lázárné Varjú Judittal Vásártéri óvoda üzemeltetés
Fülöp Istvánné megbízása igazgatói feladatok ellárásáre 2. sz. Ált.Iskola
2.sz. Ált.Isk. 1999.évi költségvetés időarányos túlfinansz.miatti intézkedések
Óvodák közok.megáll.keretében történő működtetése /Blaha,Selyem,Kossuth úti óv/
Polyákhalmi,Szabadság,Fő úti óvodák közo.megáll.keretében történő műk. /3 hat./
1.sz.Óvoda, 2.sz. Óvoda nevelési programjának elfogadása
Ajándékozási szerződés megkötéséhez hozzájárulás /Huszka Mátyás/
Első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatása /lakás vásárlás/ 18 db. határozat
Fiatal házasok első lakás jutásának támogatása /építéshez/
Fiatal házasok első lakás jutásának támogatása FELTÉTELES /lakás vásárláshoz/
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása ELNAPOLT KÉRELMEK /2 db.hat/
Első lakáshoz jutók támogatása ELUTASÍTÓ HATÁROZATOK /4 db. hat./
Első lakáshoz jutók tám. ELUTASÍTÁS, mert BELVIZES TÁMOGATÁST KAP
Első lakáshoz jutók támgatása, a Képviselő-testület elé terjesztve /2 db. hat./
Gyermekorvosi rendelő bérbeadása, értékesítése /Gye.,Szabadság tér 2.sz./
Gye.,Vízmű-sor 2/L.sz. alatti szoc. bérlakás kiutalása
Szoc. bérlakásra benyújtott kérelmek ELUTASÍTÁSA /6 db. hat./
6/1994.(II.23.) KT. rendelet módosítása /LAKÁSRENDELET/
Németh Kisebbség Önkorm. Sallai u. névváltoztatási eng. visszavonása
Átmeneti segélykérelmek elbírálásáa MEGÁLLAPÍTÁS /2 db. hat./
Belvíz sújtotta lakóépüetlekhez támogatás megállapítása
Belvíz sújtotta lakóépületekhez támogatás nyújtása
Belvíz sújtott alaképületekhez támogatás nyújtása
Belvíz sújtotta lakóépületekhez támogatás nyújtása
Belvíz sújtotta lakóépületekhez támogatás nyújtása
Belvíz sújtotta lakóépületekhez támogatás nyújtása
Belvíz sújtotta lakóépületkehez támogatás nyújtása
Belvíz sújtotta lakóépületekhez támgoatás nyújtása
Belvíz sújtotta lakóépületekhez támogatás nyújtása
Belvíz sújtotta lakóépületekhez támogatás megállapítása
Belvíz sújtotta lakóépületekhez támogatás nyújtása
Belvíz sújtotta lakóépületkehez támogatás nyújtása
Belvíz sújtotta lakóépületekhez támogatás nyújtása
Belvíz sújtotta lakóépületekhez támgatás nyújtása
Belvíz sújtotta lakóépületekhez támogatás nyújtása
Belvíz sújtotta lakóépületekhez támogatás nyújtása
Belvíz sújtotta lakóépületekhez támogatás nyújtása
Belvíz sújtotta lakóépületekhez támogatás nyújtása
Belvíz sújtotta lakóépületekhez támogatás nyújtása
Belvíz sújtotta lakóépüetekhez támogatás nyújtása
Belvíz sújtotta lakóépületekhez támogatás nyújtása
Belvíz sújtotta lakóépületekhez támogatás nyújtása
Belvíz sújtotta lakóépületekhez támogatás nyújtása
Belvíz sújtotta lakóépüleltekhez támogatás nyújtása
Belvíz sújtotta lakóépületekhez támogatás nyújtása
Belvíz sújtotta lakóépületekhez támogatás nyújtása
Belvíz sújtotta épületekhez támogatás nyújtása
Belvíz sújtotta lakóépületekhez támogatás nyújtása
Belvíz sújtotta lakóépületekhez támogatás nyújtása
Belvíz sújtotta lakóépületekhez támogatás nyújtása
Belvíz sújtotta lakóépületekhez támogatás nyújtása
Belvíz támogatási pénzmaradvány további felhasználására rendelkezés
Közoktatási megállapodás megkötése óvodai ellátás biztosítására
Határozathozatalból kizárás Kner Gimn. csop.létsz. jóváhagyás vonatkozásában
A város közok. int-ben 1999/2000-es tanévre vonatkozó tan.csoportok jóváhagyása
A 163/1999. (VI.24.) KT. számú határozat végrehajtása
Határozathoztalból kizárás /besz.ped. munkáról Gimn. Dr. Kovács Béla/
Pedagógiai munkáról készített besz. elfogadása /2.sz.Ált.Isk., Kner I. Gimn./
Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium kérelme, új szak indítására
Békés Megye Területfejlesztési Programjának véleményezése
Védőnői szolgálat részére számítógép beszerzése
Kezességi szerződés jóváhagyása /Városi Gondozási Központ/
Szolgálati bérlakás kiutalás /Földvári Aranka/
Szolgálati bérlakás kiutalás /Rovnyik Katalin/
Szolgálati bérlakás kiutalása /Vass Ildikó/
Szolgálati bérl.értékesítésének elvi jóváhagy. /Hősök u.66/a., Kacsóh P.u.4./
Szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása /Hevesi N A/
Lakásépítési támogatás /2 db. hat./
Lakásépítési önkormányzati kedvezmény visszafizetése /2 db. hat/
Tehetséges fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatása
Első lakáshoz jutók támogatás ügyben érkezett fellebbezés /Balogh János Kárász u
Első lakáshozjutók támogatás ügyben érkezett fellebbezés
Átmeneti segélykérelem /azonnali intézkedés jóváhagyása/
Átmeneti segélykérelmek elbírálása /4 db. hat./
Belvíz sújtotta lakóépületek támogatására elfogadott alapelvek
Belvíz sújtotta lakóépületek támogatása
Belvíz sújtotta lakóépületek támogatása
Belvíz sújtotta lakóépületek támogatása
Belvíz sújtotta lakóépületekhez támogatás nyújtása
Belvíz sújtotta lakóépületekhez támogatás nyújtása
Belvíz sújtotta lakóépületekhez támogatás nyújtása
Belvíz sújtotta lakóépületekhez támogatás nyújtása
Belvíz sújtotta lakóépületekhez támogatás nyújtása
Belvíz sújtotta lakóépületekhez támogatás nyújtása
Belvíz sújtotta lakóépületekhez támogatás nyújtása
Belvíz sújtotta lakóépületekhez támogatás nyújtása
Belvíz sújtotta lakóépületekhez támogatás nyújtása
Belvíz sújtotta lakóépületekhez támogatás nyújtása
Belvíz sújtotta lakóépületekhez támogatás nyújtása
Belvíz sújtotta lakóépületekhez támogatás nyújtása
Belvíz sújtotta lakóépületkhez támogatás nyújtása
Belvíz sújtotta lakóépületekhez támogatás nyújtása
Belvíz sújtotta lakóépületekhez támogatás nyújtása
Belvíz sújtotta lakóépületekhez támogatás nyújtása
Belvíz sújtotta lakóépületekhez támogatás nyújtása
Belvíz sújtotta lakóépületekhez támogatás nyújtása
Belvíz sújtotta lakóépületekhez támogatás nyújtása
Belvíz sújtotta lakóépületekhez támogatás nyújtása
Belvíz sújtotta lakóépületekhez támogatás nyújtása
Belvíz sújtotta lakóépületekhez támogatás nyújtása
Belvíz sújtotta lakóépületekhez támogatás nyújtása
Belvíz sújtotta lakóépületekhez támogatás nyújtása
Belvíz sújtotta lakóépületekhez támogatás nyújtása
Belvíz sújtotta lakóépületekhez támogatás nyújtása
Belvíz sújtotta lakóépületekhez támogatás nyújtása
Belvíz sújtotta lakóépületekhez támogatás nyújtása
Belvíz sújtotta lakóépületekhez támogatás nyújtása
Döntés hozatalból kizárás /Hangya Lajosné/
Belvíz /pénzösszeg tartalékba helyezés - temetői lakás -/
Vöröskereszt adomány belvíz károsultaknak
Éves besz. ped. munkáról /Rózsahegyi, Bethlen/és Rózsahegyi riasztób. /2 db. hat
Városi Egészségügyi Int. SZMSZ módosítása
Városi Könyvtár SZMSZ jóváhagyása
Városi Gondozási Központ támogatási kérelme új munkakörök létesítéséhez
Szoc.rend. kiegészítés /16/1996. (IX.16.) KT rend. kiegészítés/
Kisréti u. 27. szám alatti épület átalakítása /ZENEISKOLA/
Emléktábla elhelyezéshez támogatás kérése
Pályázati kiírás a Városi Gondozási Központ intézményvezetői állására
Tumor Alapítvány támogatási kérelme
1999. évi költségvetés I. félévi teljesítése
Gye.,Város Önkorm. gazd.helyzet várható alakulása 1999. év végéit
2000. év évszámítási problémájára (Y2K) elhárítási terv elfogadása
Lakásépítési önkorm. kedvezmény visszafiz. határidejének meghosszabbítása
Gye., Rákóczi u. 19. sz. alatti ingatlan értékesítése /régi zeneiskola/
Futball klubokt pót támogatási igénye
Sportkonc.finansz.részének, és 99.évi költségvetési rend. módosítására javaslat
Átmeneti segélykérelmek elbírálása /5 db. hat./ megállapítások
Belvíz /lakás vásárláshoz támogatás megállapítása/ (2 db hat)
Belvíz tám. kérelem elutasítása miatt fellebbezések (4 db. hat.)
Belvíz támogatási kérelmek elutasítása (2 db. hat.)
Belvíz támogatás megállapítások (4 db. hat.)
Belvíz tám. megállap. Jónás Mária részére (500 eFt. vissza nem térítéendő tám.)
2. sz. Általános Iskola és Óvoda SZMSZ módosítása
Városi Gondozási Központ SZMSZ módosítása
Gyomaendrődi Hír5adó 1999. évi szerkesztői és pénzügyi beszámolója
Gubucz József igazgató részére béremelési javaslat
Kovács Imre társaság támogatási kérelme
Kórházi Felügyelő Tanácsba helyi küldött delegálása (Dr. Gedei Margit)
Személyes gondoskodást nyújtó szoc.ellátásokról szóló 16/1996. (IX.16.)KT.r.mód.
Tulajdonközösség megszüntetése
Első lakáshoz jutók támogatása /megállapítás 2 db. hat./
Első lakáshoz jutók támogatása /megállapítás, de feltételhez kötött/
Első lakáshoz jutók támogatás /elutasítás, másik ingatlanra kaphat/
Első lakáshoz jutó támogatása /elutasítások 4 db. hat./
Szolgálati bérlakás kérése /Gyuricza Zsolt Gond.Központ élelmezésvezetője/
Vásártéri ltp. 31. épület lakóinak az épület felújításhoz támogatás kérése
Átmeneti segélykérelmek elutasítása (2 db. hat.)
Átemneti segélykérelmek elbírálása /megállapítások/ (4 db. hat.)
Belvíz /megállapított támogatás újraoszthatóvá minősítése/ (Zsidó Egyház)
Belvíz támogatási kérelmet (4 db. elutasító határozat)
Belvíz támogatási kérelmek elbírálása (új kérelmezők 2 db. hat.)
Belvíz póttámogatási igény elutasítása Rákné Smíri Mária
Ellátási szerződés megkötése átmeneti gondozás ügyben
Lakásvásárlási támogatás visszafizetése
Helyi adókról szóló mód. 25/1995. (X. 26.)KT számú rendelet módosítása
Sportcsarnok "vállalkozásba" adása
Lakásvásárlási támogatás elutasítása ellen benyújtott fellebbezés
Átmeneti segélykérelem elbírálása
Bevíz sújtotta lakóépületre nyújtott támogatás /2 db hat./
Bevíz sújtotta lakóépület helyreállítására kért támgoatás elutasítása
Belvíz támogatási kérelem elutasítása ellen érkezett fellebbezés
Kner I. Gimnázium SZMSZ módosítása
Városi Zene - és Művészeti Iskola névváltozása
Városi Gond.Közp. int.vez. állásra beérk. pály. véleményezése
Pály.kiírás a Kner I. Gimn. igazgatói állására
Kórházi Felügyelő Tanácsba jelölt ajánlása
Díszpolgári címről szóló rend. mód.
Lakásfenntartási /fűtési/ támogatásról tájékoztató
A helyi adóról szóló 25/1995. (X.26.) KT. számú rend. módosítása
Mezőőri járulék megfizetéséről és megfizetésének módjáról szóló rend. mód.
Szarvas Város Önk. Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának támogatási kérelme
Átmeneti segélykérelem elbírálása
Átmeneti segélykérelem elbírálása
Átmeneti segélykérelem elbírálása
Szociális telefonvonal odaítélése
Szociális telefonvonal odaítélése
Szociális telefonvonal odaítélése
Szociális telefonvonal odaÍtélése
Szociális telefonvonal odaítélése
Szociális telefonvonal odaítélése
Szociális telefonvonal odaítélése
Szociális telefonvonal odaítélése
Szociális telefonvonal odaítélése
Lakásvásárlási támogatás elutasítása miatti fellebbezése
« Vissza
Vissza a főmenübe