Döntések listája
TESZ jelenlegi igazgatójának felmentése
TESZ igazgatói pozíció betöltésére pályázatkiírás
TESZ ingatlanvizsgálat belső ellenőrzésének jelentése
Göd Város Településfej.Koncepc.felülvizsg. megindítása
A 429/2020. (XI.20.) Ök. határozat módosítása, vis maior kiegészítés
A 45/2019. (III. 28.) Ök. határozat módosítása Huzella K+R
A Golfpálya kezelési és intézkedési terv elfogadása
Településképi bejelentés elleni fellebbezés döntése - Göd, Duna u. 33. szám
Településrendezési terv 4. sz. módosítására vonatkozó döntések meghozatala
2021. évi állami rendezvények
Bátorfi József - az önkormányzat halottja
Döntés az állami fenntartású gödi ált. isk.-ban működő intézményi tanácsok önk.-i tagjának delegálásáról
Gödi Kincsem Óvoda 2019/2020-as nevelési évéről szóló beszámolója
SZT-128883. sz. határozott időtartamra kötött ingyenes használati megállapodás - Kék Duna Hotel
Kék Duna Hotel használati megállapodás - munkacsoport létrehozása
Döntés a Németh L. Ált. Isk. Gyermekekért Alapítvány támogatásának felhasználásáról
Döntés a Neveleki Szomszédok Egyesület támogatásának felhasználásáról
Balogh Csaba 2021. évi szabadságának ütemterve
Döntés Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 2021. évi munkatervének ütemezéséről
Tavaszi ároktalanítás és földelhelyezés
Döntés a 2021. évi közbeszerzési terv elfogadásáról
Döntés a 2021. évi közbeszerzési terv elfogadásáról - közbeszerzési értékhatár
Döntés a közszolg. szerződés keretein belül, közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetéséről - pályázati felhívás kiírása
Göd város közigazg. területén közutak karbantartása tárgyú közbesz. eljárás megindító dokumentumok jóváhagyására - Bíráló Bizottság delegálása
Göd város közigazgatási területén közutak karbantartása tárgyú közbesz.eljárás megindító dokumentumok jóváhagyása
Göd város közigazg. területén közutak karbantartása tárgyú közbesz. eljárás megindító dokumentumok jóváhagyására - felhívandó gazdasági szereplők
Göd város közigazgatási területén közutak karbantartása tárgyú közbesz. eljárás megindító dokumentumok - felhatalmazás szerződés megkötésére
Rendkívüli települési támogatás
Búzaszem Katolikus Ált. Isk. 2019/2020-as tanévéről szóló tájékoztatója
Döntés "Göd város hivatalos honlapjának, mobilapplikációjának fejlesztése" tárgyú beszerzési eljárás megindításáról
Döntés a "Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése" konzorciumi projekt megvalósításához és lezáráshoz szükséges forrás biztosításáról
Rendkívüli települési támogatás
Döntés az Országos Bringapark program 2021 pályázati lehetőségen való indulásáról
Döntés "az alsógödi csónakház engedélyezési és kivitelezési terveinek elkészítése" t. besz.elj. lezárásáról és felhat. szerződéskötésre
Döntés "az alsógödi csónakház engedélyezési és kivitelezési terveinek elkészítése" t. beszerzési eljárás lezárásáról és felhatalmazás szerződéskötésre
Döntés a 343/2020. (X. 12.) Ök. határozat (vis maior I. pályázat) kiegészítéséről és módosításáról
Döntés "Göd, Komlókert-Kóczán Mór utca útfelújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról és felhatalmazás szerződéskötésre
Döntés a képviselők és a polgármester, valamint azok hozzátartozói 2021. évi vagyonnyilatkozatainak nyilvántartásba vételéről
Döntés a képviselők és a polgármester, valamint azok hozzátartozói 2021. évi vagyonnyilatkozatainak nyilvántartásba vételéről
Döntés a képviselők és a polgármester, valamint azok hozzátartozói 2021. évi vagyonnyilatkozatainak nyilvántartásba vételéről
Döntés a képviselők és a polgármester, valamint azok hozzátartozói 2021. évi vagyonnyilatkozatainak nyilvántartásba vételéről
Döntés a képviselők és a polgármester, valamint azok hozzátartozói 2021. évi vagyonnyilatkozatainak nyilvántartásba vételéről
Döntés a képviselők és a polgármester, valamint azok hozzátartozói 2021. évi vagyonnyilatkozatainak nyilvántartásba vételéről
Döntés a képviselők és a polgármester, valamint azok hozzátartozói 2021. évi vagyonnyilatkozatainak nyilvántartásba vételéről
Döntés a képviselők és a polgármester, valamint azok hozzátartozói 2021. évi vagyonnyilatkozatainak nyilvántartásba vételéről
Döntés a képviselők és a polgármester, valamint azok hozzátartozói 2021. évi vagyonnyilatkozatainak nyilvántartásba vételéről
Döntés a képviselők és a polgármester, valamint azok hozzátartozói 2021. évi vagyonnyilatkozatainak nyilvántartásba vételéről
Döntés a képviselők és a polgármester, valamint azok hozzátartozói 2021. évi vagyonnyilatkozatainak nyilvántartásba vételéről
Döntés a képviselők és a polgármester, valamint azok hozzátartozói 2021. évi vagyonnyilatkozatainak nyilvántartásba vételéről
Döntés a képviselők és a polgármester, valamint azok hozzátartozói 2021. évi vagyonnyilatkozatainak nyilvántartásba vételéről
Rendkívüli települési támogatás
Penta Kft. - Lemezmegmunkáló műhely - Telepítési tanulmányterv
Pályázati felhívás módosítása - autóbuszvonalak üzemeltetésére 2021.05.01.-2024.04.30. terjedő időszakban
"Göd belterület 3255/4 hrsz. alatti ingatlan (csónaktároló) bérbeadására vonatkozó pályázat" kiírása
Döntés a HPM-953 forgalmi rendszámú gépjárműről
Jogi képviselő megbízása a dr. Tóth Ágnes és Göd Város Önkormányzata szerint
Rendkívüli fűtési támogatás
Rendkívüli gyógyszertámogatás
Rendkívüli települési támogatás
Rendkívüli temetési támogatás
Gödi háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok 2021. évi praxistámogatása
Piramis Építőház Kft. - Raktárcsarnok, telepítési tanulmányterv
Dunakeszi Kistérségi Társulásának Társulási Tanácsába történő delegálás
Szerződéskötés a volt golfpálya természetvédelmi kezelési és intézkedési terv készíttetésére
Döntés a Nyelv és Tehetség Iskolai Alapítvány támogatásának felhasználásáról
Dunakeszi Kistérségi Társulásának 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Döntés szociális bérlakás kérelemről
Rendkívüli települési támogatás
Döntés a 2021. évi Gödi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről
Döntés a Göd, Alkotmány utca burkolatának és járdájának felújításának támogatásáról
Döntés a helyi buszjárat menetrendjének módosításáról
Döntés "Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása" c. pályázattal kapcsolatos elvi döntésről
Döntés a "Bölcsődei férőhely bővítése Gödön" c. pályázattól történő visszalépésről
Rendkívüli települési támogatás
TESZ igazgatói beosztásának betöltése
Döntés "Göd Város hivatalos honlapjának, mobilapplikációjának fejlesztése" t. beszerzési eljárás eredményesnek nyilvánításáról
Döntés Göd - Alkotmány utca felújításáról, 84/2021. (III. 1.) Ök. határozat módosításáról
Döntés lakossági ároktakarítási munkákból származó föld elhelyezésére irányuló keretszerződés tartalmának módosításáról
Rendkívüli települési támogatás
Védirat benyújtása - Lőrincz László
Védirat benyújtása - Fülöp Zoltán
Döntés "Göd területén közvilágítási lámpatestek felszerelése" t. beszerzési eljárás eredményesnek nyilvánításáról
Döntés "Közterületi térfigyelő kamerarendszer kiépítésére Gödön" t. beszerzési eljárás eredményesnek nyilvánításáról
Döntés szociális bérlakás kérelemről
Döntés a Dunakeszi Rendőrkapitányság 2020. évi beszámoló elfogadásáról
Döntés az "Eurovelo 6 kerékpáros útvonal gödi szakaszának forgalomtech.-i megújításának terv." t. besz. eljárás eredményesnek nyilvánításáról
Rendkívüli települési támogatás
Döntés a "Göd közigazgatási területén közutak karbantartása" t. indított közbesz. eljárás lezárásáról és szerződéskötésről
Döntés a "Kaszálási feladatok ellátása 2021" t. közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottságba személyek delegálásáról
Döntés a "Kaszálási feladatok ellátása 2021" t. közbeszerzési eljárást megindító dokumentumok jóváhagyásáról
Döntés a "Kaszálási feladatok ellátása 2021" t. közbeszerzési eljárásban fedezet biztosításáról
Döntés a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségébe belépéséről
Döntés a Roll-Lamell Kft. Telepítési tanulmányterv elfogadásáról
Döntés Újtelep városrész forgalmi rend felülvizsgálatáról
Döntés 2018-2021-ig (03.09.) terjedő időszak pályázati tájékoztató elfogadásáról
Döntés a "Pro Vigilantia Göd" díj és kitüntetés adományozásáról
Döntés a "Csapadékvízelvezető rendszerek tisztítása Gödön" t. közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottságba történő személyek delegálásáról
Döntés a "Csapadékvízelvezető rendszerek tisztítása Gödön" t. közbeszerzési eljárást megindító dokumentumok jóváhagyásáról
Döntés a "Csapadékvízelvezető rendszerek tisztítása Gödön" tárgyú közbeszerzési eljárásban fedezet biztosításáról
Döntés a "Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására" c. pályázaton történő indulásról
Döntés a "Göd, Csíz utca csapadékvíz elvezetés építése" tárgyú közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottságba történő személyek delegálásról
Döntés a "Göd, Csíz utca csapadékvíz elvezetés építése" tárgyú közbeszerzési eljárást megindító dokumentumok jóváhagyásáról
Döntés a "Göd, Csíz utca csapadékvíz elvezetés építése" t. közbeszerzési eljárásban az ajánlattételre felhívandó résztvevő gazdasági szereplőkről
Döntés a "Göd, Csíz utca csapadékvíz elvezetés építése" t. közbeszerzési eljárásban fedezet biztosításáról
Döntés az "Éves faápolási és fakivágási munkák elvégzése Göd közterületein" t. beszerzési eljárás eredményesnek nyilvánításáról
Döntés a Göd, 4374/2/A/6 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó bérleti díj elengedéséről
Döntés "Göd, Duna út és Ady E. út (21107 j. út) felújítása" eng.terv és kiviteli tervek feletti felhasználási jogok és engedélyek átruházásról
Döntés néhai Szabados István és tsai alperesek ellen jognyilatkozat pótlása iránti 1.P.20.948/2019. sz. alatti perében a keresettől elállásról
Döntés a Gödi Körkép megrendeléséről
Döntés a Gödi Körkép kiadásának anyagi fedezetéül
Döntés temetési támogatásról
Döntés Rendkívüli települési támogatásról
Döntés rendkívüli települési támogatásról
Döntés rendkívüli települési támogatásról
Döntés rendkívüli települési támogatásról
Döntés rendkívüli települési támogatásról
Döntés rendkívüli települési támogatásról
Döntés rendkívüli települési támogatásról
Döntés rendkívüli települési támogatásról
Döntés rendkívüli települési támogatásról
Döntés rendkívüli települési támogatásról
Döntés rendkívüli települési támogatásról
Döntés rendkívüli települési támogatásról
Döntés rendkívüli települési támogatásról
Döntés rendkívüli települési támogatásról
Döntés rendkívüli települési támogatásról
Döntés rendkívüli települési támogatásról
Döntés rendkívüli települési támogatásról
Döntés rendkívüli települési támogatásról
Döntés rendkívüli települési támogatásról
Döntés rendkívüli települési támogatásról
Döntés rendkívüli települési támogatásról
Döntés rendkívüli települési támogatásról
Döntés rendkívüli települési támogatásról
Döntés rendkívüli települési támogatásról
Döntés rendkívüli települési támogatásról
Döntés rendkívüli települési támogatásról
Döntés gyógyszertámogatásról
Döntés gyógyszertámogatásról
Döntés gyógyszertámogatásról
Döntés gyógyszertámogatásról
Döntés gyógyszertámogatásról
Döntés gyógyszertámogatásról
Döntés gyógyszertámogatásról
Döntés temetési támogatásról
Döntés az "Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása" c. pályázaton történő indulásról
Döntés a Gödi Körkép nyomdai beszerzéséről
Döntés a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tagi kölcsön nyújtásáról
Döntés a 2021. évi költségvetés tartalék sorának felhasználásáról - Nemeskéri út (Autómosó - Rómaiak útja közt) járdaépítési és vízelvezetési terv
Döntés a 2021. évi költségvetés tartalék sorának felhasználásáról - Kincsem Óvoda kerítés és forgalomterelők
Döntés a 2021. évi költségvetés tartalék sorának felhasználásáról - Vis maior viharkár helyreállítás
Döntés a 44/2021. (II. 8.) Ök. határozat kiegészítésére és módosítására - hiánypótlás
Döntés az AXIS Építésziroda Kft. által elkészített Alsógödi Csónakház módosított vázlatterv c. terv elfogadásáról
Döntés az OpenSpace Kft által elkészített Göd, Bozóky Gyula tér NY-i térnegyedének környezet- és térrendezése c. terv elfogadásáról
Döntés a Göd Város közigaz. területén végzett helyi menetrendszerinti buszközlekedés közszolg.szerz. keretében történő ellátására pályázat lezárása, szerződéskötés
Döntés a GRG Bt. támogatásának felhasználásáról
Döntés a 2020. évi támogatások elszámolásának elfogadásáról - Violin Kulturális Alapítvány
Döntés a 2020. évi támogatások elszámolásának elfogadásáról - Alsógödi Szent István Alapítvány
Döntés a 2020. évi támogatások elszámolásának elfogadásáról - Jövőformáló Alapítvány
Döntés a 2020. évi támogatások elszámolásának elfogadásáról - Minden Állatért Alapítvány
Döntés a 2020. évi támogatások elszámolásának elfogadásáról - Szent Jakab Zarándok Egyesület
Döntés a 2020. évi támogatások elszámolásának elfogadásáról - Gödi Tanulókör Egyesület
Döntés a 2020. évi támogatások elszámolásának elfogadásáról - Molitor Music School Közhasznú Nonprofit Kft.
Döntés a 2020. évi támogatások elszámolásának elfogadásáról - Auroville Magyarország Egyesület
Döntés a 2020. évi támogatások elszámolásának elfogadásáról - Gödi Sirály Egyesület
Döntés a 2020. évi támogatások elszámolásának elfogadásáról - Gyerünk Meglesz Alapítvány
Döntés a Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület 2020. évi támogatásának elszámolásának elfogadásáról
Döntés a Dunakanyar Polgárőr Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2020. évi támogatásának elszámolásának elfogadásáról
Döntés a Burkolati jelek festése Gödön t. beszerzési eljárás lezárására és felhatalmazás szerződéskötésre
Döntés a Gödi Németh L. Ált. Isk. valamint a Németh L. konyha főmérőinek telekhatárra történő kihelyezése t. beszerz.eljár. lezárásáról és szerződéskötésről
Döntés a Feneketlen-tóhoz kapcsolódó tervezési szerződés-, és az ELTE-vel kötendő Együttműködési Megállapodás módosításáról és aláírásáról
Döntés a helyi buszjárat menetrendjének módosításáról 2021. május 1-jétől
Döntés a Gödi Sportegyesület 2020. évi támogatási elszámolásának elfogadásáról
Az Önkormányzat perképviselete Bejcziné Váry Éva Edit ellen ingatlan kiürítése iránti perben
Döntés rendkívüli települési támogatásról
Döntés rendkívüli települési támogatásról
Döntés rendkívüli települési támogatásról
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Döntés gyógyszertámogatás biztosításáról
Döntés gyógyszertámogatás biztosításáról
Döntés temetési támogatás biztosításáról
Döntés temetési támogatás biztosításáról
Döntés temetési támogatás biztosításáról
Döntés védőoltás-támogatás biztosításáról
Döntés védőoltás-támogatás biztosítása
Döntés védőoltás-támogatás biztosításáról
Döntés védőoltás-támogatás biztosításáról
Döntés a Gödi Körkép hirdetésszervezéséről és értékesítéséről
2021. évi költségvetés Feladattal nem terhelt működési tartalék sorának felhasználása - visszafizetési kötelezettség a Magyar Államkincstár felé
Döntés a 2020. évi praxtistámogatások elszámolásának elfogadásáról
Az Önkormányzat perképviselete a Pest Megyei Kormányhivatal által kezdeményezett közigazgatási perben
A Göd-ÉRT Egyesület beadványának támogatása a Samsung SDI gyárbővítésére vonatkozó új Biztonsági jelentés elemzésével kapcsolatosan
Döntés a 123/2021. (IV. 6.) Ök. határozat módosításáról (Kompok, révek 2021. pályázat) hiánypótlás alapján
Döntés a Kincsem Óvoda eszközbeszerzés 2021. t. közbeszerzési eljárás megindító dokumentumokról - Bíráló Bizottságba személyek delegálása
Döntés a Kincsem Óvoda eszközbeszerzés 2021. t. közbeszerzési eljárás megindító dokumentumokról - Megindító dokumentumok jóváhagyása
Döntés a Kincsem Óvoda eszközbeszerzés 2021. t. közbeszerzési eljárás megindító dokumentumok jóváhagyásáról - Fedezet biztosítása
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Döntés gyógyszertámogatás biztosításáról
Döntés gyógyszertámogatás biztosításáról
Döntés gyógyszertámogatás biztosításáról
Döntés gyógyszertámogatás biztosításáról
Döntés védőoltás-támogatás biztosításáról
Döntés a "Gödi Körkép nyomdai beszerzése" t. beszerzési eljárás eredményesnek nyilvánításáról
Döntés "Keretmegállapodás utak építési és felújítási munkáira" t. közbesz. eljárás megindító dokum. jóváhagyására - Bíráló Bizottságba történő delegálás
Döntés "Keretmegállapodás utak építési és felújítási munkáira" t. közbeszerzési eljárás megindító dokumentumok jóváhagyásáról
Döntés "Keretmegállapodás utak építési és felújítási munkáira" t. közbeszerzési eljárás megindító dokumentumok jóváhagyásáról - Forrás biztosítása
Döntés a 170/2021. (IV. 13.) Ök. határozat módosításáról, hiánypótlás, Önkorm. étkeztetési fejlesztések támogatása
Döntés Göd Város Önkormányzat önkormányzati bérlakásokra vonatkozó lakáskoncepciójáról
Döntés a Kincsem udvar piac funkcióban történő használatáról
Döntés a városi tulajdonban álló óriásplakát reklámhordozón és autóbuszokon lévő hirdetési felületek bérleti árainak meghatározásáról
Döntés a 2020. évi támogatások elszámolásának elfogadásáról - Neveleki Szomszédok Egyesület
Döntés a 2020. évi támogatások elszámolásának elfogadásáról - Gödi Horgász Egyesület
Döntés a 2020. évi támogatások elszámolásának elfogadásáról - Lámpás'92 Közhasznú Alapítvány
Döntés "Civil szervezetek támogatása" költségvetési sor felosztásáról
Döntés a Gödi Diák-Sportegyesület támogatásának felhasználásáról
Döntés a "Történelmi egyházaknak adott támogatás" költségvetési sor felosztásáról
Döntés a "Göd közterület fenntartási, parkgondozási munkák- egyszeri gép és kézi kaszálás" t. beszerzési eljárás lezárásáról és felhatalmazás szerződéskötésről
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Döntés védőoltás-támogatás biztosításáról
Az Önkormányzat perképviselete a Normaland Vagyonkezelő Kft. által kezdeményezett polgári perben
Döntés a "Gödi Szivárvány Bölcsőde alumínium kerítés gyártása és beépítése" t. beszerz.eljárás eredménytelennek nyilvánításáról és javasolja a beszerz.ejárás ismételt lefolytatását
Döntés a "Földutak gréderezése Gödön 2020" tárgyú vállalkozási szerződés módosításáról és a szerződésben szereplő gréderezési munkálatok lezárásáról
Döntés az "Erdőtelepítési- és fásítási szolgáltatás" t. a Kbt. 81. § szerinti uniós, nyílt közbeszerzési eljárás lezárásáról és felhatalmazás szerződéskötésről
Döntés "Patkányirtási munkák (deratizáció) elvégzése Gödön" t. beszerzési eljárás lezárásáról és újraindításának jóváhagyásáról
Döntés a 2021. évi költségvetés tartalék sorának felhasználásáról - Csónakház tervezés, építés
Kincsem Óvoda Alapító okiratának módosítása
Döntés a "Földi, kémiai szúnyoggyérítés elvégzése Göd egyes területein" t. beszerzési eljárás megindításáról
Döntés a Délibáb utca forgalomszabályozásáról
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Javaslat tétel a Göd külterület 042/6 hrsz. közterület elnevezéséről
Településellátó Szervezet Alapító okiratának módosítása
A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. végelszámolása
Döntés a Gödi Tanulókör Egyesület-Göd Kádár u. 6322/6 hrsz. alatti ingatlanon lévő gazdasági épület átalakításáról, felújításáról, bővítéséről
Döntés a Tóth Árpád utca környezetének forgalomszabályozásáról
Döntés a Kisfaludy utca egyirányúsításáról
Döntés a Vasvári Pál utca sebességkorlátozásáról
Döntés a támogatási kérelmek elbírálásáról - Rákóczi Szövetség
Döntés a támogatási kérelmek elbírálásáról - Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete
Döntés a támogatási kérelmek elbírálásáról - GyeRünk Meglesz Alapítvány
Döntés a támogatási kérelmek elbírálásáról - MOLITOR MUSIC SCHOOL
Döntés a támogatási kérelmek elbírálásáról - Dunakanyarkult Egyesületet
Döntés a támogatási kérelmek elbírálásáról - Gödi Sirály Egyesületet
Döntés a támogatási kérelmek elbírálásáról - Neveleki Szomszédok Településrész Fejlesztési és Kulturális Egyesületet
Döntés a támogatási kérelmek elbírálásáról - Lámpás ’92 Közhasznú Alapítvány
Döntés a támogatási kérelmek elbírálásáról - Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesületet
Döntés a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolójának elfogadásáról
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Döntés rendkívüli település támogatás biztosításáról
Döntés rendkívüli település támogatás biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Döntés rendkívüli település támogatás biztosításáról
Döntés rendkívüli település támogatás biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Döntés gyógyszertámogatás biztosításáról
Döntés gyógyszertámogatás biztosításáról
Döntés temetési támogatás biztosításáról
Döntés szülési támogatás biztosításáról
Döntés a 275/2021. (V. 13.) Ök. határozat módosításáról
Döntés a 2021. évi költségvetés tartalék sorának felhasználásáról - Duna-part - Nyaralóházak - beruházási feladatok
Döntés a Településellátó Szervezet igazgatójának próbaidő alatti felmentéséről
Döntés a maximális férőhelyek túllépésének engedélyezésére a Gödi Kincsem Óvodában
Döntés a "Mozogj velünk Göd!" program megrendezéséről - Forrás biztosítása
Döntés a "Mozogj velünk Göd!" program megrendezéséről - Megbízási szerződés megkötése
Döntés a helyi buszjárat menetrendjének módosításáról
Döntés a PM_KEREKPARUT_2018/35 számú projekt maradványának visszafizetéséről
Döntés "Göd, Csíz utca csapadékvíz elvezetés építése” tárgyú EKR000443612021 sz. közbeszerzési eljárás lezárásáról
Döntés "Göd, Csíz utca csapadékvíz elvezetés építése” tárgyú EKR000443612021 sz. közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottságba személyek delegálásáról
Döntés Göd, Csíz utca csapadékvíz elvezetés építése” tárgyú EKR000443612021 sz. közbeszerzési eljárást megindító dokumentumok jóváhagyásáról
Döntés Göd, Csíz utca csapadékvíz elvezetés építése” tárgyú EKR000443612021 sz. közbeszerzés eljárásban az ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplőkről
Döntés a „Göd, Csíz utca csapadékvíz elvezetés építése” tárgyú közbeszerzési eljárásban fedezet biztosításáról
Döntés a Gödi Diák-Sportegyesület 2020. évi támogatás elszámolásának elfogadásáról
Döntés a 293/2021 (V.19.) Önkormányzati határozat módosításáról
Döntés a 2021. évi költségvetés tartalék sorának felhasználásáról – Vis maior viharkár helyreállításáról
Döntés a 2021. évi költségvetés tartalék sorának felhasználásáról – SECAP terv
Döntés „Patkányirtási munkák (deratizáció) elvégzése Gödön” tárgyú beszerzési eljárás lezárásáról és a szerződéskötés jóváhagyásáról
Döntés „Földi, kémiai szúnyoggyérítés elvégzése Göd egyes területein” tárgyú beszerzési eljárás eredményesnek nyilvánításáról
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Döntés gyógyszertámogatás biztosításáról
Döntés gyógyszertámogatás biztosításáról
Döntés gyógyszertámogatás biztosításáról
Döntés temetési támogatás biztosításáról
Döntés védőoltás támogatás biztosításról
Döntés védőoltás támogatás biztosításáról
Döntés védőoltás támogatás biztosításáról
Döntés a Képviselő-testület által létrehozott SZELB tagjainak megválasztásáról
Döntés a támogatási kérelmek elbírálásáról - Gödi Rotary Klub Egyesület
Döntés a támogatási kérelmek elbírálásáról - Gödi Tanulókör Egyesület
Döntés a támogatási kérelmek elbírálásáról - Falunap Elizabetért
Döntés a Boldogságcseppek Alapítvány támogatásának felhasználásáról
Döntés az extenzív területek kaszálási feladatainak TESZ részére történő átmeneti átadásáról
Döntés a 'Göd város közigazgatási területén közutak karbantartása' t. szerződés módosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatást biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatást biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatást biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatást biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatást biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatást biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatást biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Döntés rendkívüli települési támogatás biztosításáról
Döntés rendkívüli gyógyszertámogatás biztosításáról
Döntés gyógyszertámogatás biztosításáról
Döntés gyógyszertámogatás biztosításáról
Döntés gyógyszertámogatás biztosításáról
Döntés védőoltás-támogatás biztosításáról
Döntés az erdősítésre kijelölt területek kaszálási feladatainak TESZ részére történő átmenti átadásáról
Döntés gyermekorvosi praxis átadásáról
Döntés gyermekorvosi praxis átadásáról - Feladatellátási szerződés
Döntés a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. v. a. működéséhez forrás biztosításáról
Döntés a Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Döntés 2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Döntés a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolójának elfogadásáról
Döntés a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. v. a. tartozásainak átvállalásáról szóló megállapodás elfogadásáról
Döntés Tényfeltáró bizottság létrehozásáról a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. körüli ügyek feltárására
Felhívás a törvényességi felhívásban foglaltak teljesítésére
Döntés Lakóövezet védelmi program – Nemeskéri úti zöldfal kialakításáról
Döntés pályázat kiírásáról a Településellátó Szervezet igazgatói pozíciójának betöltésére
Döntés pályázat kiírásáról a Településellátó Szervezet gazdasági igazgatóhelyettesi pozíciójának betöltésére
Döntés „Göd belterület 3255/4. hrsz. alatti ingatlan (csónaktároló) bérbeadására vonatkozó pályázat” kiírásáról
Döntés a Göd belterület 6322/6 hrsz. alatti ingatlan (Szervízépület) bérbeadásáról
Döntés a 'Bekötő' út (Samsung út) jogi helyzetének rendezéséről
Döntés a Képviselő-testület 2021. évi munkatervének módosításáról
Döntés a jegyzői beszámoló a Gödi Polgármesteri Hivatal 2020. évi tevékenységének elfogadásáról
Döntés a 'Gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése 2020.' beszámoló elfogadásáról
Döntés a Gödi Kastély Óvoda csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről
Döntés az Önkormányzat perképviselete tulajdonjog megállapítása iránt indított perben (Veresegyház 6067/3 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó jelzálogjog)
Döntés a támogatási kérelmek elbírálásáról
Döntés a 2021. évi útépítés és útfelújítás tervezéséről
Döntés a 2021. évi közvilágítási hálózatfejlesztésről
Döntés az AXIS Építésziroda Kft. által elkészített „Alsógödi csónakház építési engedélyezési terve” c. terv elfogadásáról
Döntés a 281/2021. (V. 18.) Ök. határozat módosításáról (kútgyűrű kihelyezése Délibáb utca, Hajnal utca)
Döntés a „Forgalomtechnikai eszközök beszerzésére” tárgyú beszerzési eljárás lezárásáról és felhatalmazás szerződéskötésre
Döntés a „Gravitációs szennyvízcsatorna építése Göd, Béke úti óvodában” tárgyú beszerzési eljárás lezárásáról és felhatalmazás szerződéskötésre
Döntés a „Gödi Duna-part Nyaralóházak (1-11 faház) érintésvédelmi felülvizsgálata, javítások és cserék elvégzése” tárgyú beszerzési eljárás lezárásáról és felhatalmazás szerződéskötésre
Döntés a Göd, Feneketlen-tó környékének forgalomszabályozásáról
Döntés zsákutca jelző tábla kihelyezéséről a Pesti út 95A/B/C lakásokhoz vezető útra
Alsógödi Csónakház településképi vélemény – Göd, Béke út 1. szám, 525 hrsz. alatti ingatlanon
Tájékoztatás a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. végelszámolási folyamatának alakulásáról
Döntés a Településellátó Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
Döntés filmforgatási célú terület bérbeadásáról (Göd, 6604/1 hrsz.)
Döntés a GSE felajánlásáról és kérelméről
Döntés a „Településképi és Várostervezési szolgáltatások beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindító dokumentumok jóváhagyásáról
Döntés a „Kaszálási feladatok ellátása 2021” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról és felhatalmazás szerződéskötésre
Döntés a „Csapadékvízelvezető rendszerek tisztítása Gödön” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról és felhatalmazás szerződéskötésre
Döntés a „Göd Város Szolgálatáért Díj” kitüntető cím 2021. évi adományozásáról
Döntés a „Gödi Polgárok Egészségért Díj” adományozásáról
Döntés a Polgárőrségek 2021. évi támogatási kérelmének elbírálásról - Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület
Döntés a Polgárőrségek 2021. évi támogatási kérelmének elbírálásról - Dunakanyar Polgárőr Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Döntés a Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület kérelme Göd belterület 1829/8 hrsz.-ú terület hasznosításáról
Döntés a Göd belterület 3867/2 hrsz.-ú terület hasznosításáról
Döntés a Göd belterület 3867/2 hrsz.-ú terület hasznosításáról - 190 m2 alapterületű ingatlan értékesítése pályázat útján
Tájékoztató az új 24 tantermes iskola építésének aktuális állásáról
Tájékoztató az új 24 tantermes iskola építésének aktuális állásáról, a Göd 018/5, 018/51 és 018/56 hrsz.-ú ingatlanok telekalakítása
Tájékoztató az új 24 tantermes iskola építésének aktuális állásáról, a Göd 018/5, 018/51 és 018/56 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonása
Tájékoztató Göd, Nevelek szennyvízelvezetése című KEHOP-2.2.2-15-2020-00151 projekt aktuális állásáról
Tájékoztatás a felsőgödi csónakház helyzetéről
Tájékoztatás a 2021. évi adóbevételek alakulásáról
Döntés a 2020. évben elvégzett belső ellenőrzésről szóló Éves ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról
Döntés a Képviselő-testület által létrehozott Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tagjainak megválasztásáról – nem képviselő bizottsági tagok eskütétele
Döntés a filmforgatási célú terület-bérbeadásról szóló 417/2021. (VI. 28.) önkormányzati határozat visszavonásáról
Döntés a Nyelv és Tehetség Iskolai Alapítvány 2020. évi támogatásának felhasználásáról
Döntés a Lámpás ’92 Közhasznú Alapítvány támogatási kérelmének elbírálásáról
Területhasználati megállapodás a Kincsem Udvarház udvarára (Göd, belterület 2690/11 hrsz.)
Döntés a Göd belterület 4750/9/A/10 hrsz-ú garázs (2132 Göd, Rózsa u. 33.) hasznosításáról
A Dunamenti TSZ területeinek (Göd belterület 6605, 6606 és 1881/1 hrsz., külterület 05/14, 05/20 és 05/25 hrsz.) megvásárlásáról szóló szándéknyilatkozat
Döntés elővásárlási jogról történő lemondásról a Göd belterület 3243/A/4, 3243/C/2 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanok (2132 Göd, Regős utca 36.) vonatkozásában
A Neveleki Szomszédok Egyesület Göd belterület 8754 hrsz.-ú terület hasznosítására vonatkozó kérelme
Faegészségügyi állapotfelmérések készíttetése és aktualizálása
Nemeskéri parkerdő fenntartási, ápolási és megújítási feladatai 2021.
Döntés a Fontan Art Kft. által elkészített „Alapszolgáltatási Központ bővítése” c. engedélyezési terv elfogadásáról
Alapszolgáltatási Központ bővítése - 2131 Göd, Vasvári Pál utca 9. és 652 hrsz. – településképi vélemény
Döntés forgalomszabályozásokról - 8. sz. körzet
Döntés forgalomszabályozásokról - 7. sz. körzet
Döntés forgalomszabályozásokról - Mayerffy József utca
Döntés forgalomszabályozásokról - 2. sz. körzet
Döntés forgalomszabályozásokról - 5. sz. körzet
Döntés a Samsung SDI Magyarország Zrt. által megépítendő játszótér helyszínének kiválasztásáról
Döntés a „Gödi Szivárvány Bölcsőde kerítéslábazat felújítása” (I. ütem) és a „Gödi Szivárvány Bölcsőde kerítésgyártás és beépítés” (II. ütem) tárgyú beszerzési eljárások indításáról
Döntés a „Közvilágítás aktív elemeinek karbantartása” tárgyú vállalkozási szerződés 1. számú módosításának elfogadásáról
Döntés a „Játszótéri eszközök beszerzése” tárgyú beszerzési eljárás lezárására és felhatalmazás szerződéskötésről
Döntés a Bozóky tér DNY-i térnegyedének I. ütem szerinti kiépítéséről
Döntés térkő felhasználásáról (Gödi Kastély Óvoda Jávorka utcai telephelye)
Göd Városi Könyvtár – pótelőirányzat biztosítása könyvbeszerzéshez
Döntés az intézmények szabad pénzmaradványának felhasználásáról
Döntés „Testvértelepülési programok és együttműködések támogatására” c. pályázaton történő indulásról
Tájékoztató a viharkárral kapcsolatos lakossági bejelentések lehetőségeiről
Tájékoztatás a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. végelszámolásával kapcsolatban
Tájékoztatás a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. végelszámolásával kapcsolatban - tájékoztató elfogadása
2021. évi ügyvédi beszámolók Göd Város Önkormányzata és a Gödi polgármesteri Hivatal peres ügyeiről
Döntés a Helyi Építési Szabályzat módosítására vonatkozó döntés meghozataláról
Döntés a „Villamosenergia beszerzése Gödön 2022-2023” tárgyú közbeszerzési eljárást megindító dokumentumok jóváhagyásáról és a fedezet biztosításáról
Döntés a „Keretmegállapodás útépítési és felújítási munkákra” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról és felhatalmazás szerződéskötésre
Döntés a „Kincsem Óvoda eszközbeszerzés 2021” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására - 1. rész
Döntés a „Kincsem Óvoda eszközbeszerzés 2021” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására - 2. rész
Döntés a „Fiatal Sasok” szervezet alapítójának kitüntetésének adományozásáról
Pro Urbe díj adományozása - 2021.
A 2. sz. gyermekorvosi körzetre vonatkozó feladatellátási szerződés
A 392/2021. (VI. 28.) Ök. határozat megerősítése
A 2020. évben elvégzett belső ellenőrzésről szóló Éves ellenőrzési jelentés jóváhagyása
A Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság külsős tagjának megválasztása
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagjainak megválasztása
Városüzemeltetési tanácsnok megválasztása
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet 2. függelékének módosítása
A Településellátó Szervezet gazdasági igazgatóhelyettesi pozíciójára kiírt pályázat eredménytelenségének megállapítása és új pályázat kiírása
Közmeghallgatás helyszínének és napirendjének meghatározása
Duna út felújítása – lakossági kérések támogatása
Pesti út fejlesztési koncepciójának elfogadása
A Göd belterület 6958/37 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása
A 391/2021. (VI.28.) képviselő-testületi határozatban határidő módosítása
Samsung-gyár körüli zajvédelmi intézkedés
A Göd külterület 010-es helyrajzi számú út elnevezése
A 23/2019. (II. 14.) Ök. határozat módosítása
A Göd belterület 4750/9/A/10 hrsz.-ú garázs (2132 Göd, Rózsa utca 33.) értékesítése
Döntés támogatási kérelem elbírálásáról - Dunai Vízisport Alapítvány
Nemeskéri-Kiss Miklós úti védőfásítás, tervezési koncepciók
A Samsung SDI Magyarország Zrt. által megépítendő játszótér helyszínének kiválasztása
2131 Göd, Névtelen tér 3867/2-es hrsz. alatti ingatlan értékesítésére vonatkozó árverési hirdetmény kiírása
Települési értéktár létrehozása
Október 6-ra új emlékkő rendelése
CORDYS PALACE Korlátolt Felelősségű Társaság vételi jog gyakorlása a Göd, 6322/6 és 6324/1 hrsz. alatti ingatlanokra
A „Göd belterület 3255/4. hrsz alatti ingatlan (csónaktároló) bérbeadására vonatkozó pályázat” lezárása
Településellátó Szervezet igazgatói pozíciójára érkezett pályázatok elbírálása
A Településellátó Szervezet igazgatói álláshelyére vonatkozó pályázati felhívás
A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. végelszámolása kapcsán a Kft. feladatainak 2021. októbertől történő ellátása
Preventív tartásjavító és mozgásfejlesztő torna szolgáltatójának kiválasztása
A „Csíz utca csapadékvíz-elvezetés építési munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása és felhatalmazás szerződéskötésre
Gödi Kincsem Óvoda munkaterve a 2021/2022-es nevelési évre
Gödi Kastély Óvoda munkaterve a 2021/2022-es nevelési évre
A Gödi Kincsem Óvoda beszámolója a 2020/2021-es nevelési évről
Döntés az EuroVelo 6 kerékpáros útvonal gödi szakaszának forgalomtechnikai megújításának tervezése tárgyú forgalomtechnikai terv elfogadásáról
Döntés a Képviselő-testület 2021. évi munkatervének módosításáról
Göd Város Önkormányzata 2021. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolója
Helyi adók mértékének módosítására vonatkozó döntés
Egyes önkormányzati tulajdonú helyiségek hasznosítására vonatkozó döntés
Döntés a Göd belterület 525-ös helyrajzi szám alatt felvett ingatlanon álló Széchenyi Csárda hasznosításáról
Döntés a Gödi Szivárvány Bölcsőde kerítésének felújításával kapcsolatban - 314/2020. (IX. 30.) Ök. határozat visszavonása
Döntés a Gödi Szivárvány Bölcsőde kerítésének felújításával kapcsolatban
Döntés a Településellátó szervezet gazdasági igazgatóhelyettesének határozott idejű megbízásának meghosszabbításáról
Az 501/2021. (VIII.31.) Ök. határozat kiegészítése
Gyermekorvosi körzetek módosítása
Gödön működő általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2022. évi pályázati fordulójához való csatlakozás
Wigner Jenő Önkormányzati Középiskolai ösztöndíjpályázat
Lenkey János tiszteletére emlékkő-elhelyezés 5637/2 hrsz. alatt - településképi bejelentés
Döntés a „Jávorka utcai átfolyás megszüntetése és akadálymentesítési munkálatok” tárgyú beszerzési eljárás lezárásáról
Döntés közterületi térfigyelő kamerarendszer bekötési pontjain kábeles szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződés jóváhagyásáról
Döntés az „Útépítési tervek elkészítése Gödön” tárgyú beszerzési eljárás lezárásáról és felhatalmazás szerződéskötésre
Döntés az alsógödi vasútállomás gyalogos felüljáró elbontásával kapcsolatban
Döntés Nevelek városrész útjainak terveztetéséről
Döntés a Sződi utcának a Kálmán utca és a Vasút utca közé eső szakaszának szilárd burkolattal történő ellátásáról
Döntés a Kiserdei Civil Tanya üzemeltetéséről
Az 502/2021. (VIII. 31.) Ök. határozat módosítása
Gödi Kincsem Óvoda – pótelőirányzat biztosítása működési kiadásokhoz
Döntés a Pest Megyei kitüntető díjakról
Az Önkormányzat egyezségkötése a Normaland Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság által kezdeményezett polgári perben
Döntés a Salkaházi Sára Díj 2021. évi adományozásáról
Döntés a „Göd közvilágításfejlesztés-kivitelezés” tárgyú EKR-es beszerzési eljárás lezárásáról és felhatalmazás szerződéskötésre
Döntés a „Göd, Bozóky Gyula tér Dny-i térnegyed-kivitelezés” tárgyú EKR-es beszerzési eljárás lezárásáról és felhatalmazás szerződéskötésre
Döntés közbeszerzési tanácsadóval történő szerződéskötésről
A helyi településképi rendelet módosítására vonatkozó döntés
Döntés útépítések többletforrásának biztosításáról
Döntés útépítések többletforrásának biztosításáról
Őszi zöldhulladék-szállítási akció megszervezése
A Településellátó Szervezet igazgatói pozíciójára érkezett pályázatok elbírálása (zárt ülés)
Döntés a Településellátó Szervezet gazdasági igazgatóhelyettesi pozíciójára kiírt pályázat eredménytelenségéről és új pályázat kiírásáról (zárt ülés)
Döntés a „2021. évi közvilágítás-bővítés” tárgyú EKR-es beszerzési eljárás lezárásáról és felhatalmazás szerződéskötésre (zárt ülés)
Beszámoló az Önkormányzati Rendészeti Szerv 2021. I. féléves munkájáról
Tájékoztatás pályázatokról
Döntés forgalomszabályozásokról
Döntés forgalomszabályozásokról
Göd város klímastratégiájának elfogadása
A Göd belterület 3255/2 hrsz. alatti ingatlan (Kalandpark részterület) bérbeadására vonatkozó pályázati felhívás
Sződi utcának a Kálmán utca és Vasút utca közé eső szakaszának szilárd burkolattal történő ellátása tárgyában hozott döntés ismételt tárgyalásának kezdeményezése
A 391/2021. (VI. 28.) képviselő-testületi határozat szerinti határidő módosítása
Döntés a Nyelv és Tehetség Iskolai Alapítvány 2020. évi támogatásának felhasználásáról
Döntés a Nyelv és Tehetség Iskolai Alapítvány 2020. évi támogatásának felhasználásáról
Gödi kastély óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására vonatkozó döntés
A Gödi Kastély Óvoda beszámolója a 2020/2021-es nevelési évről
Beszámoló a 2021. évben befolyt adók összegéről és a hátralékok alakulásáról
A József Attila Művelődési Ház alapító okiratának módosítása
„Göd belterület 525. hrsz alatti ingatlan (Széchényi Csárda) felújítást követő bérbeadására és koncepcionális hasznosításra (tervezés) vonatkozó pályázat” kiírása
Göd város környezeti állapotának bemutatása 2021
Pályázat bölcsőde újjáépítésre az ÖNKFO/753-7/2021. RRF-1.1.2-2021 keretében
Játszótéri eszközök beszerzéséhez forrásbiztosítás a Gödi Kincsem Óvoda részére
Növénybeszerzés őszi ültetéshez
Tulajdonosi hozzájárulás Kincsem emlékszoba kialakításához
Helyi adók mértékének módosítására vonatkozó döntés
2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Beszámoló a Pest Megyei Kormányhivatal által kezdeményezett közigazgatási perről
A Göd 3867/2 hrsz.-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos pályázat elbírálása
Támogatás biztosítása a Violin Alapítványnak a Gaude Kórus jubileumi koncertjéhez
A Településellátó Szervezet - előirányzatmódosítás engedélyezése
Döntés közforgalmú helyi buszjárat menetrendjének módosításáról (szombat délelőtti járatok közlekedése)
Döntés közforgalmú helyi buszjárat menetrendjének módosításáról (hétvégi járatok teljes törlése)
Döntés közforgalmú helyi buszjárat menetrendjének módosításáról (vasárnapi járatok törlése)
Göd Város Önkormányzata számlavezető pénzintézetének kiválasztása 2022. évtől
Döntés költségvetési előirányzat átcsoportosításáról
Döntés Nevelek – csapadékvíz-elvezetés forráscseréről
Fenntartási Alap feltöltéséhez szükséges forrás biztosítása – Kincsem Udvarház
Beszámoló őszi növénybeszerzésről
Döntés a Képviselő-testület 430/2021. (VII. 20.) önkormányzati határozatának módosításáról
Döntés a József Attila Művelődési Ház 2021. évi költségvetésében előirányzat-átcsoportosításáról
Döntés pénzügyi keret biztosításáról a VKB részére
Döntés a GFKA határidőmódosítási kérelméről
Döntés a „Villamos energia beszerzés Gödön 2022-2023” tárgyú közbeszerzési eljárásban köztes döntés meghozatalára
Döntés a Nemeskéri út menti védőfásítás előkészítéséről
Göd Város Önkormányzata alperes ellen kártérítés és személyiségi jog megsértése tárgyában indult peres eljárással kapcsolatos döntés (zárt ülés)
Döntés a Göd Város Önkormányzata és a CIB Bank Zrt. között hatályban lévő bankszámlaszerződés meghosszabbításáról
Döntés a folyószámlahitel-szerződés hosszabbításáról
Döntés a faápolási szerződés módosításáról
Döntés Zöldfelületek kezeléséről és fejlesztéséről 2022
Döntés biológiai szúnyoggyérítésre való átállás megkezdéséről
Döntés a 2022. évi ünnepségek tervezetéről
Döntés a Göd belterület 6321/1/A/4 helyrajzi számú lakás (2132 Göd, Kádár utca 13/A) hasznosításáról
Döntés a „Göd Polgármesteri Hivatal érintésvéd. szabványossági felülvizsg. (ÉV), erősáramú berendezések felülvizsg. (EBV), villámvédelmi szabványossági felülvizsg. (VV) vizsg. megállapításainak megfelelő kivitelezési munkáira” t. besz. eljárás lezárásáról
Tájékoztató a 24 tantermes új iskola Jóváhagyási Tervéről
Döntés a 24 tantermes új iskolához kapcsolódó beszerzési eljárásra történő felhatalmazásról
Döntés az Önkormányzat 2021. évi Közbeszerzési Tervének módosításáról
Döntés a „Göd Nevelek városrész útfejl. – Pacsirta utca, Füzike u., Nádirigó u. keleti része, 06/4, 07/1-5 hrsz. területeken útépítés engedélyezés-kiviteli tervek készítése, csapadékvíz-elvez. terv.” tárgyú beszerzési elj. lezárásáról
Döntés forgalomszabályozásokról (Kerekerdő utca)
Döntés forgalomszabályozásokról (Délibáb utca)
Döntés forgalomszabályozásokról (Kisfaludy utca)
Döntés forgalomszabályozásokról (Verseny utca, Füzike utca)
Döntés a Dunakanyar Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület Göd 2021. évi támogatásának felhasználásáról
Pályázati tájékoztató és döntés pályázati javaslatokról (Gödi Kastély Óvodával kapcsolatban)
Pályázati tájékoztató és döntés pályázati javaslatokról (Huzella Tivadar Általános Iskolához kapcsolódóan)
Pályázati tájékoztató és döntés pályázati javaslatokról (Duna-part Nyaralóházak korszerűsítéséhez)
Pályázati tájékoztató és döntés pályázati javaslatokról (Kisfaludy Strandfejlesztéshez kapcsolódó)
Pályázati tájékoztató és döntés pályázati javaslatokról (Jánosi gyerekek üdültetése céljából)
Döntés Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. évi munkatervének elfogadásáról
Döntés a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos ügyek, tagi kölcsön visszafizetési határideje meghosszabbításának jóváhagyásáról
Döntés a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos ügyek, zöldhulladékbegyűjtési szerződés módosításának jóváhagyásáról
Döntés a 2131 Göd, Összekötő út 3. szám alatti Egészségház közüzemi díjainak rendezéséről
Döntés az Átláthatóságfejlesztés implementációs tervéről
Döntés a „A Göd belterület 3255/2 hrsz. alatti ingatlan (Kalandpark részterület) bérbeadása” tárgyú pályázati eljárás lezárásáról
Döntés a volt golfpálya rendezésére vonatkozó pályázat benyújtásáról
Döntés a „Göd Város Önkormányzata részére nyomtató eszközök bérlete és teljes körű üzemeltetése” tárgyú beszerzési eljárás lezárására és felhatalmazás szerződéskötésről
Döntés a „Göd Város Önkormányzatának informatikai (Sharepoint) fejlesztése” tárgyú beszerzési eljárás lezárásáról
Döntés az Év Pedagógusa Díj, Művészetoktatásért, Kultúráért és Nevelésért Díj, Göd Város Alkotó – és Előadóművész Díj adományozásáról
Döntés pályázati tanácsadó kiválasztásáról (Bákonyi és Somogyi Ügyvédi Iroda)
Döntés pályázati tanácsadó kiválasztásáról (Tempo-Consulting Kft.)
Döntés a „Villamos energia beszerzése Gödön 2022-2023” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására és felhatalmazás szerződéskötésről
Döntés a „Csíz utca csapadékvíz elvezetés építési munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás alapján megkezdett kivitelezés pótfedezetének biztosításáról
Döntés a Jelen Vagyok Tehetséggondozó Egyesület „Göd” város címerének használatára vonatkozó kérelméről(a "Göd" címer használatát nem engedélyezte a testület)
Döntés a Jelen Vagyok Tehetséggondozó Egyesület „Göd” város címerének használatára vonatkozó kérelméről (határozati javaslat visszautasítása a "Göd" címer használatának ügyében beadott határozatlan időre szóló használatának engedélyezéséről)
Döntés a Településellátó Szervezet gazdasági igazgatóhelyettese lemondásának elfogadásáról
Döntés a Településellátó Szervezet gazdasági igazgatóhelyettesi pozícióra kiírt pályázat eredménytelenségéről és új pályázat kiírásáról
A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. „v. a.” végelszámolójának felmondása
A Göd belterület 6322/6 hrsz.-ú (Cordys Palace Kft. melletti önkormányzati) ingatlanra vonatkozó értékbecslés elutasításáról
A Göd belterület 6322/6 hrsz.-ú (Cordys Palace Kft. melletti önkormányzati) ingatlanra vonatkozó értékbecslés megrendelése (ajánlatok bekérése 3 igazságügyi ingatlanforgalmi szakértőtől, és a legkedvezőbb ajánlat megrendelése)
« Vissza
Vissza a főmenübe